Strojárstvo Extra

zvaranie titulnyExistuje viacero technológií, prostredníctvom ktorých je možné dosiahnuť cielenú zmenu chemického zloženia povrchových vrstiev a ich vlastností, najmä odolnosti proti opotrebeniu [1]. Viaceré z týchto metód sú založené na difúznych procesoch, pričom ide o cielenú zmenu chemického zloženia materiálu dosiahnutú pôsobením okolitého prostredia, v ktorom dochádza k zvyšovaniu koncentrácie vybraných prvkov [2 – 5]. Ide však o postupy, ktoré sú často technologicky a časovo veľmi náročné.

titulnyV prevádzke niektorých strojov a zariadení sa stretávame s požiadavkou na použitie ohňovzdorných, resp. ťažko zápalných kvapalín. Typickými situáciami sú, ak napríklad hydraulické kvapaliny prichádzajú do kontaktu so zápalným zdrojom, alebo povrchy zariadenia sú veľmi horúce, napríklad v oceliarňach, prípadne ak ide o výbušné prostredie, napríklad v baniach (ťažba uhlia) a v iných podobných prevádzkach. V takýchto prevádzkach bežné hydraulické kvapaliny, resp. mazacie oleje, nie sú vhodné.

obr1Největší položku v nákladech na provoz bytových domů a bytů tvoří náklady na vytápění. Úspory tepla po chemickém čištění jsou dnes dosažitelné poměrně snadno a s překvapivě nízkými náklady.

titulnyV leteckém a vojenském průmyslu se stále používá jako důležitá protikorozní ochrana elektrolytické pokovení kadmiem. Vzhledem k jeho vysoké toxicitě je však snaha o jeho vhodné nahrazení při dodržení srovnatelné a vhodné protikorozní ochrany.

obr titIndustry 4.0, ako nasledovník priemyselnej revolúcie, má v sebe potenciál pre ďalší rozvoj priemyselného sektoru, vrátane sektoru pre výrobu ocele.

titKonštrukcia pneumatických umelých svalov ich predurčuje k tomu, že vykazujú nežiaducu vlastnosť – hysterézu. V článku uvádzame analýzu správania dynamickej hysterézy pneumatických svalov použitých na pohon ramena manipulátora.