Strojárstvo Extra

titProtikorózna ochrana oceľových výrobkov má v dnešnej dobe veľký význam, preto je potrebné hľadať riešenia pre jej zachovanie aj pri spájaní žiarovo pozinkovaných plechov.

titPopularita naftových motorov sa neustále zvyšuje. Hlavným dôvodom je nižšia spotreba paliva (až o 30 percent ako v prípade benzínových motorov poskytujúcich rovnaký výkon), ďalším dôvodom je hnacia sila (pri nižších otáčkach vyššia sila) a nižšie emisie.

titAutomobilový priemysel je priemyselné odvetvie patriace do sekundárneho sektora, ktoré sa zaoberá vývojom, výrobou, marketingom a predajom motorových vozidiel.

titStratégia merania, ktorá je na začiatku merania volená operátorom súradnicového meracieho stroja, môže svojimi parametrami vnášať do výsledkov merania variabilitu. Táto variabilita, vyjadrená neistotou merania, je potenciálnym priestorom na vznik rozdielov medzi výsledkami merania tých istých strojových častí. Mnohokrát je potrebné v priemyselnej výrobe overiť, či vyrobená súčiastka vyhovuje konštrukčným kritériám predpísaným na výrobnom výkrese. Jednou zo stratégií merania je voľba kontaktného snímacieho systému.

obrPředúprava je základem galvaniky. Prosté, ale velmi pravdivé heslo, o jehož platnosti se přesvědčujeme každý den. Nalézt to správné řešení je ale mnohdy velmi obtížné a obnáší nejednu bezesnou noc technologů a pracovníků galvanizovny.

titV súvislosti s rastom priemyselnej výroby dochádza k rýchlemu úbytku celosvetových zásob surovín, energií a k zhoršovaniu životného prostredia. Cieľom je využitie zdrojov zelenej energie a poskytnutie alternatívnych procesov s ohľadom na požiadavky budúcich generácií. To vedie k zvyšovaniu tlaku na technicky a ekonomicky lepšie využívanie surovinových a energetických zdrojov.