Strojárstvo Extra

obrZamestnávateľ je povinný zabezpečovať, aby pracoviská, stroje a zariadenia, náradie, nástroje, materiály, pracovné pomôcky a postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnanca.

obrKvalita je základným prvkom ovplyvňujúcim spokojnosť zákazníka. Splnenie požiadaviek zákazníka je v dnešnej dobe rozhodujúcim faktorom úspešnosti a konkurenčnej výhody subjektov podnikajúcich na trhu.

obrČasopis Strojárstvo už v minulosti priniesol aktuálne informácie týkajúce sa 7. rámcového programu EÚ, vrátane najnovšej výzvy Horizont 2020, ktorá ho nahradila. V nich sa diskutovali aj niektoré praktické problémy, ktorým čelia slovenskí výskumníci z pohľadu strojárstva (Strojárstvo, 7 – 8/2014) a na „horúcej linke“ sa priblížila prax písania projektu v rámci výzvy ICT20 (Strojárstvo 6/2014).

obrTitán a zliatiny titánu sú v dnešnej dobe pomerne široko zastúpené najmä v leteckom a automobilovom priemysle, chemickom priemysle, energetike, zbrojárskom priemysle, lodnom priemysle a v implantológii a biomedicínskom inžinierstve.

obrV súčasnej dobe sa čoraz viac zaoberáme otázkami, ako môžeme zvýšiť životnosť a funkčnosť rôznych súčiastok. Vedú nás k tomu predovšetkým ekonomické dôvody, úspora materiálov, úspora financií znižovaním nákladov na opravy a nové súčiastky a v neposlednom rade aj znižovanie strát pri prestojoch strojov vo výrobe.

ilustrDnešné zariadenia na generovanie točivého pohybu antagonistickým aktuátorom s pneumatickými umelými svalmi sú štandardne riešené prostredníctvom kruhovej kladky, na ktorej je navlečený ohybný pás, ktorého konce sú spojené s umelými svalmi.