obr1 titDva typy vysoce výkonných monolitních vrtáků WTX Speed UNI a WTX Feed UNI, z produktové palety WNT, prošly inovací a nyní nabízejí značně vylepšené výkonové parametry. Modernizací povlaku Dragonskin a geometrie se oba nástroje dostaly na zcela novou kvalitativní úroveň. Nyní patří k absolutní špičce v oblasti vysoce výkonných monolitních TK vrtáků a pronikají do nových, dosud nedostižných sfér v oblasti HIGH-END.

obr1Mnoho súčasných trendov vo výrobe zväčšuje ťažkosti pri vytváraní presných otvorov a pri sústružení s predĺženými nástrojmi. Neustále rastie dopyt po zmenšovaní dovolených odchýlok a po spoľahlivej opakovateľnosti. Nové materiály obrobkov vysokej kvality sú náročnejšie na obrábanie a zvyšujú záťaž vyvíjanú na obrábacie systémy. S cieľom ušetriť čas a peniaze výrobcovia konsolidujú viacero dielov do jednodielnych monolitických obrobkov, ktoré si vyžadujú obrábanie hlbokých otvorov a sústruženie zložitých komponentov na obrábacích strojoch schopných vykonávať viacero úloh súčasne.

obr1Jedno z témat odborných seminářů v loňském roce bylo věnováno i novinkám v oblasti upínací a uchopovací techniky. Společně s firmou GRESSEL a.g. jsme připravili v listopadu 2018 v našem WNT Technickém centru ve Velkém Meziříčí odborný seminář, věnovaný právě upínací technice a novinkám v tomto segmentu.

titStrojové dielne sa snažia vyrábať určitý počet dielov určitej kvality, za určitý čas, pri určitých nákladoch. Dôsledné dosahovanie týchto cieľov vyžaduje kontrolu množstva faktorov, vrátane rezných parametrov, nákladov na nástroje a času výmeny nástrojov, využitia obrábacích strojov, výdavkov na manipuláciu s obrobkami a nákladov na materiál a prácu.

obr300Valčekovanie je technológia finišovania povrchu, pri ktorej sú vytvrdzované a vysokoleštené oceľové valčeky pritláčané na mäkší povrch obrobku. Keď tlak generovaný valčekmi presiahne prípustný bod ohybu povrchu obrobku, povrchová vrstva je plasticky deformovaná tvárnením povrchu za studena.

iscarŠéf firmy ISCAR a prezident IMC Group, Jacob Harpaz, v rámci celosvetového turné navštívil 28. 11. 2018 Prahu s cieľom predstaviť a prezentovať posledný vývojový rad rezných nástrojov spoločnosti ISCAR – sériu nástrojov LOGIQ.