Chemický priemysel

Industrial zone, Steel pipelines, valves and gaugesCEFIC - Európska rada pre chemický priemysel, víta uverejnenie cesty prechodu chemického priemyslu EÚ, ktorú 27. januára 2023 zverejnila v Bruseli Európska komisia. Ide o prvú správu svojho druhu, ktorú ponúka európsky priemysel a je plánom na dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody. Uvádza sa v stanovisku CEFIC pre média.

CZ SK live eventSpomedzi viac ako 100 prihlásených návrhov z 11 krajín strednej a juhovýchodnej Európy porota vybrala tím Ekolive zo Slovenska a Holloid z Rakúska ako najlepšie riešenia v súťaži BASF Innovation Hub 2022. Súťaž spoločnosti BASF je určená pre startupy a inovátorov zaoberajúcich sa zelenou energiou, inteligentnou dopravou a európskou stratégiou „Z farmy na stôl“.

duslo salaZástupcovia chemického a farmaceutického priemyslu SR dôrazne žiadajú Vládu SR, aby urýchlene konala a zastropovala ceny energií. Zároveň žiadajú aby uvoľnila podporu z Enviromentálneho fondu spoločnostiam v evidovaným v EU ETS. (EU ETS – Európsky systém obchodovania s emisiami je kľúčovým aspektom politiky EÚ v boji proti klimatickým zmenám.) V opačnom prípade dôjde k výpadkom produkcie a kolapsu viacerých firiem, vrátane tých čo patria do kritickej infraštruktúry. Ohrozené sú tisícky pracovných miest a príjmy do štátneho rozpočtu, miest a obcí a rodinných rozpočtov. Informuje o tom Ing. Roman Karlubík, MBA, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.

Strieborné nanočastice získané za využitia lišajníkov2Mechanochémia si v súčasnosti získava srdcia čoraz väčšieho počtu ľudí z akademického prostredia. Ide o alternatívu voči tradičnej chémii využívajúcu namiesto rozpúšťadiel a externého zvyšovania teploty prostriedky vysoko-energetického mletia, ktoré dodáva reagujúcim látkam mechanickú energiu.

foto GEPNavrhované nové chemické právne predpisy EÚ postavia štvrtý najväčší výrobný priemyselný sektor v Európe na dôležitú križovatku s významným dopadom na ďalšie priemyselné a spracovateľské sektory

ZCHFP Tatrasvit ruska MChemický a farmaceutický priemysel v SR rýchlo zareagoval na vývoj situácie okolo koronavírusu a zapojil sa do boja proti nemu. Týka sa to predovšetkým výroby ochranných prostriedkov a výroby dezinfekcie. Slovensko sa tak pripojilo k iniciatívam ostatných krajín združených v organizácii Európskej rady pre chemický priemysel CEFIC (European Chemical Industry Council).