Priemyselná ekológia

zkw

Spoločnosť ZKW plánuje prejsť v rámci celého koncernu na uhlíkovo neutrálnu výrobu do roku 2025, pričom do roku 2038 majú byť uhlíkovo neutrálne všetky výrobky spoločnosti ZKW. „Ako globálny hráč si uvedomujeme svoju sociálnu a spoločenskú zodpovednosť. Preto do roku 2025 pretvoríme naše výrobné závody na uhlíkovo neutrálnu výrobu. Chceme sa aktívne podieľať na ochrane klímy a podrobne prehodnotiť uhlíkovú stopu našich výrobkov.

Chceme sa aktívne podieľať na ochrane klímy a podrobne prehodnotiť uhlíkovú stopu našich výrobkov. Hlavným cieľom našej stratégie je zvýšiť energetickú účinnosť, využívať obnoviteľné energie a kompenzovať zvyšné emisie,“ vysvetľuje Oliver Schubert, generálny riaditeľ skupiny ZKW.Výbornú východiskovú pozíciu pre plány koncernu vytvára slovenský závod v Krušovciach, kde sa vyrábajú hlavné reflektory a hmlové svetlá, ale aj vyvíjajú nové svetelné systémy. Výrobné haly vyhrievané odpadovým teplom zo strojov na vstrekové liatie. Halu osvetľujú energeticky úsporné LED svetelné diódy. Vďaka uvedeným opatreniam získala budova energetický certifikát triedy A0 ako vôbec prvá výrobná hala na Slovensku a spoločnosť ZKW Slovakia získala za ňu ocenenie „Stavba roka“.

emisie priemyselSystém obchodovania s emisnými povolenkami (ETS) vstúpil v tomto roku do svojej štvrtej fázy. V roku 2019 emisie v sektoroch ETS zaznamenali historický pokles. Odklon od uhlia je viditeľný najmä v elektroenergetike, emisie naopak dlhodobo rastú v letectve.

Bílek

Nové podmínky v podnikání přinesla koronakrize. Firmy se musely přizpůsobit si-tuaci na trhu. Hledaly nové způsoby komunikace s partnery. Rozhovor s jednatelem obchodní firmy Biko s.r.o. , Zdeňkem Bílkem.

titMOdpad existuje od vzniku života. Produkcia odpadu v dôsledku ľudskej činnosti narastá v čoraz väčšej miere a predstavuje výrazný problém. Jediným riešením z hľadiska starostlivosti o zdravé životné podmienky a ochrany životného prostredia je zníženie produkcie odpadu a následná recyklácia.

evfEnapter predstavil novú generáciu svojich ekologických vodíkových elektrolyzérov EL 2.0. Elektrolyzéry štiepia vodu na kyslík a vodík, technológia je pripravená významne prispieť ku globálnemu ekologizovaniu energetických systémov.

ilu1Použitie recyklovaných surovín vo výrobnom procese v sebe nesie významný cieľ, ktorým je šetrenie primárnych vstupných surovín a v neposlednom rade aj ochranu životného prostredia.