Priemyselná ekológia

emisie priemyselSystém obchodovania s emisnými povolenkami (ETS) vstúpil v tomto roku do svojej štvrtej fázy. V roku 2019 emisie v sektoroch ETS zaznamenali historický pokles. Odklon od uhlia je viditeľný najmä v elektroenergetike, emisie naopak dlhodobo rastú v letectve.

Bílek

Nové podmínky v podnikání přinesla koronakrize. Firmy se musely přizpůsobit si-tuaci na trhu. Hledaly nové způsoby komunikace s partnery. Rozhovor s jednatelem obchodní firmy Biko s.r.o. , Zdeňkem Bílkem.

titMOdpad existuje od vzniku života. Produkcia odpadu v dôsledku ľudskej činnosti narastá v čoraz väčšej miere a predstavuje výrazný problém. Jediným riešením z hľadiska starostlivosti o zdravé životné podmienky a ochrany životného prostredia je zníženie produkcie odpadu a následná recyklácia.

evfEnapter predstavil novú generáciu svojich ekologických vodíkových elektrolyzérov EL 2.0. Elektrolyzéry štiepia vodu na kyslík a vodík, technológia je pripravená významne prispieť ku globálnemu ekologizovaniu energetických systémov.

ilu1Použitie recyklovaných surovín vo výrobnom procese v sebe nesie významný cieľ, ktorým je šetrenie primárnych vstupných surovín a v neposlednom rade aj ochranu životného prostredia.

EatonLouis Shaffer, vedúci segmentu distribuovanej energie EMEA v spoločnosti Eaton, uvažuje o posune od "uhlia" smerom k obnoviteľným zdrojom energie - a potenciál budúceho energetického trhu s rozvodnými mikrosieťami vo Veľkej Británii.