Veda, výskum

MikroskopSledovat mikroskopem procesy na molekulární úrovni bylo ještě donedávna nemožné – v buňkách se vše odehrává ve zlomku sekundy a jednotliví účastníci této podívané jsou tak drobní, že zatím vzdorovali zrakům zvědavců.

Inovačná radaV Praze bude fungovat celkem devět odborných skupin, které ukážou, jakým směrem se má metropole rozvíjet, aby měla špičkový výzkum i podnikání. Vznik takzvaných inovačních platforem schválila 25. května Pražská inovační rada (PIR).

UTEFÚstav technické a experimentální fyziky (ÚTEF) ČVUT v Praze se dlouhodobě zabývá fyzikou mikrosvěta, jehož součástí je i ionizující záření.

DronSlovenská technická univerzita (STU) v Bratislave patrí medzi z lídrov inovácií na Slovensku. Potvrdila to aj získaním projektu Výskum a vývoj využiteľnosti autonómnych lietajúcich prostriedkov v boji proti pandémii spôsobenej COVID-19 UAVLIFE s celkovým rozpočtom 6 353 865,34 eur.

Schaeffler Kysuce dualistiDo polovice marca prijíma Schaeffler v Skalici a Kysuckom Novom Meste prihlášky do stredoškolského duálneho systému vzdelávania pre školský rok 2021/2022. Popri tradičných odboroch mechanik mechatronik a mechanik nastavovač je v rámci kysuckého závodu atraktívnou novinkou odbor špecialista na automatizáciu a e-mobilitu, ktorý bol vytvorený špeciálne pre potreby nových projektov elektromobility.

teamingSlovenská technická univerzita v Bratislave – Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave sa pred vyše rokom stala riešiteľom významného projektu Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum, kód projektu ITMS 2014+: 313011W085, ktorý je podporený v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške takmer 10 miliónov eur.