Ložiská


nsk

Výrobca izolácií z polystyrénu sa potýkal s častými zlyhaniami ložísk u dopravníkov, ktoré prepojujú jeho stroje. Výsledkom relatívne ľahkej kontroly tohto stavu bolo zorganizovanie praktického kurzu NSK pre personál údržby a dodávka správnych nástrojov pre montáž. Aký veľký vplyv má správna montáž na životnosť ložísk?! V praxi je tento faktor často podceňovaný. Avšak prípad výrobcu izolácií ukazuje, že maximálne profesionálny prístup k údržbe dáva ekonomický zmysel.

NSKStavby budov a mostov v oblastiach, ktoré často postihujú zemetrasenia, si zvyčajne vyžadujú použitie tlmiacej techniky. Zatiaľ čo riešenia ako tlmenie rozsiahlou sústavou pružín alebo pomocou hydraulických systémov poskytujú tradičný spôsob absorpcie dynamických tlakových a ťahových síl, alternatívou je použitie tlmičov vibrácií na princípe guľôčkových skrutiek s vysokou únosnosťou. Použitie guľôčkových skrutiek šetrí priestor a umožňuje jednoduché prispôsobenie individuálnym požiadavkám.

Ihličkové ložisko s kosouhlým stykom XZU od spoločnosti Schaeffler sa používa v robotoch s ľahkou konštrukciou a kolaboratívnych robotochPred 70 rokmi spôsobil Dr.-Ing. E. h. Georg Schaeffler revolúciu v technológii uloženia v ložisku svojou myšlienkou zlepšiť vedenie ihličiek v ihličkovom ložisku použitím klietky. Prvé praktické skúšky s ihličkovými ložiskami vedenými klietkou boli zahájené vo februári 1950. Výsledky boli presvedčivé, komponenty mali extrémne nízke opotrebenie a trenie – prihláškou patentu v septembri 1950 bol vytvorený základ pre úspech produktu.

Pozícia valčekových ložísk NSKVysokovýkonné ložiská od NSK slúžia v novom vlaku N700S Šinkansen, ktorý od 1. júla 2020 jazdí na trati Tokaido Šinkansen medzi Tokiom a Osakou. N700S znamená začiatok novej éry, lebo sa jedná o prvú, úplne novú konštrukciu Šinkansen-u spoločnosti Central Japan Railway Company po 13 rokoch. Ložiská NSK podporujú bezkompromisné zameranie na bezpečnosť, stabilitu, komfort a environmentálny dizajn vlaku.

SchaefflerSpoločnosť Schaeffler, dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel s celosvetovou pôsobnosťou, predložila priebežnú správu za prvý polrok 2020. V prvých šiestich mesiacoch dosahuje obrat skupiny Schaeffler 5 574 miliónov eur (minulý rok: 7 226 miliónov eur).

titVelkou výzvou, s níž se musí vypořádat segment větrné energetiky, zůstává i nadále snižování nákladů na výrobu elektřiny. Cenný příspěvek v této oblasti představují ložiska společnosti Schaeffler, která se vyznačují vyšší spolehlivostí a hospodárností. Na veletrhu WindEnergy 2018 prezentovala společnost Schaeffler inovativní produkty s prodlouženou životností a integrovanou senzorikou, jakož i digitální služby pro optimalizovaný provoz zařízení.