Ložiská

Ihličkové ložisko s kosouhlým stykom XZU od spoločnosti Schaeffler sa používa v robotoch s ľahkou konštrukciou a kolaboratívnych robotochPred 70 rokmi spôsobil Dr.-Ing. E. h. Georg Schaeffler revolúciu v technológii uloženia v ložisku svojou myšlienkou zlepšiť vedenie ihličiek v ihličkovom ložisku použitím klietky. Prvé praktické skúšky s ihličkovými ložiskami vedenými klietkou boli zahájené vo februári 1950. Výsledky boli presvedčivé, komponenty mali extrémne nízke opotrebenie a trenie – prihláškou patentu v septembri 1950 bol vytvorený základ pre úspech produktu.

Pozícia valčekových ložísk NSKVysokovýkonné ložiská od NSK slúžia v novom vlaku N700S Šinkansen, ktorý od 1. júla 2020 jazdí na trati Tokaido Šinkansen medzi Tokiom a Osakou. N700S znamená začiatok novej éry, lebo sa jedná o prvú, úplne novú konštrukciu Šinkansen-u spoločnosti Central Japan Railway Company po 13 rokoch. Ložiská NSK podporujú bezkompromisné zameranie na bezpečnosť, stabilitu, komfort a environmentálny dizajn vlaku.

SchaefflerSpoločnosť Schaeffler, dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel s celosvetovou pôsobnosťou, predložila priebežnú správu za prvý polrok 2020. V prvých šiestich mesiacoch dosahuje obrat skupiny Schaeffler 5 574 miliónov eur (minulý rok: 7 226 miliónov eur).

titVelkou výzvou, s níž se musí vypořádat segment větrné energetiky, zůstává i nadále snižování nákladů na výrobu elektřiny. Cenný příspěvek v této oblasti představují ložiska společnosti Schaeffler, která se vyznačují vyšší spolehlivostí a hospodárností. Na veletrhu WindEnergy 2018 prezentovala společnost Schaeffler inovativní produkty s prodlouženou životností a integrovanou senzorikou, jakož i digitální služby pro optimalizovaný provoz zařízení.

nsk1Monitorovanie stavu ložísk nie je len spôsob, ako rozpoznať nutnosť ich výmeny, ale aj spôsob, ako získať informácie o stave celého stroja alebo systému. Pre ilustráciu výhod služby Condition Monitoring Service (CMS) od NSK si na dvoch praktických príkladoch predstavíme, čo táto služba môže ponúknuť prevádzkovateľom brúsok.

obr1Rok 2018 je pre ZVL SLOVAKIA, a. s., významným medzníkom v jej histórii. Predstavuje 50 rokov budovania výroby a predaja ložísk v Žiline a na Slovensku.