Email: pospisilova@gamin.cz
Ulica: Heřmanková 45
PSČ: 71000
Mesto: Ostrava
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: +420 596115008
Fax: +420 596115008
Email: sekretariat@mediast.sk
Ulica: Moyzesova 35
PSČ: 01001
Mesto: Žilina
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: 041 5640 370
Fax: 041 5640 371
Email: smaixnerova@bvv.cz
Ulica: Výstaviště 1
PSČ: 64700
Mesto: Brno
Štát: Česká republika
Telefón spoločnosti: +420 541 151 111
Fax: +420 541 153 070
Email: orbit@merret.cz
Ulica: Vodnanska 675/30
PSČ: 19800
Mesto: Praha 9
Štát: Česká republika
Telefón spoločnosti: +420 281 040 200
Fax: +420 281 040 299
Email: info@kpbintra.cz
Ulica: Ždánská 477
PSČ: 68501
Mesto: Bučovice
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: +420 517 380 388
Fax: +420 517 381 433
Email: centrala@unitherm.cz
Ulica: Vedlejší 25, č. p. 88
PSČ: 46604
Mesto: Jablonec nad Nisou
Štát: Česká republika
Telefón spoločnosti: +420 483 384 468
Fax: +420 483 384 471
Email: raven@raven.sk
Ulica: Šoltésovej 420/2
PSČ: 01701
Mesto: Považská Bystrica
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: 042 4370140
Fax: 042 432 78 26
Email: aimtec@aimtec.cz
Ulica: Hálkova 32
PSČ: 30122
Mesto: Plzeň
Štát: Česká republika
Telefón spoločnosti: +420 377 225 215
Fax: +420 377 221 732
Email: svaz@svazslevaren.cz
Ulica: Technická 2896/2
PSČ: 61600
Mesto: Brno
Štát: Česká republika
Telefón spoločnosti: +420 541 142 642
Fax: 541 142 644
Email: office.cz@br-automation.com
Ulica: Stránského 39
PSČ: 61600
Mesto: Brno
Štát: Česká republika
Telefón spoločnosti: +420 541420311
Fax: +420 541420326