Články

smartgridsPřeshraniční spolupráce, modernizace distribučních soustav na standardy Smart Grids odpovídající nárokům jednadvacátého století i možnosti využití financování ze strany Evropské unie. To vše byla témata on-line konference s názvem ACON – Distribuční sítě budoucnosti.

zneEurópsky súdny dvor v rámci odvolacieho konania zrušil rozhodnutie Všeobecného súdu EÚ vo veci sťažnosti miest Brusel, Madrid a Paríž na Európsku komisiu. Uvedené mesta obvinili vo svojej sťažnosti EÚ, že im svojimi rozhodnutiami bráni v realizácii politiky znižovania emisií z dopravy na svojich územiach. ZAP SR podporila a víta zamietnutie tejto sťažnosti, pretože zmena súčasného právneho stavu by spôsobila neistotu v automobilových výrobách, aj na Slovensku.

IT

Na české firmy loni směřovalo přes 1 000 kyberútoků týdně. Je to více než celosvětový průměr, který byl 900 útoků na organizaci. Počet útoků na podnikové sítě v roce 2021 stoupl o 50 procent, vyplývá z údajů bezpečnostní firmy Check Point.

titulnyPri výrobe surového železa a ocele v oceliarňach sa používajú rôzne druhy žiaruvzdorných materiálov pre taviace pece, rafináciu a prepravné zariadenia. Príspevok popisuje recyklovanie použitého žiaruvzdorného materiálu MgO-C z elektrických oblúkových pecí. Recyklovanie použitého žiaruvzdorného materiálu sa uskutočnilo na rotačnej peci v prevádzke Hačava, spoločnosti INTOCAST Slovakia a. s., v spolupráci so spoločnosťou Messer Tatragas.

ANTNa prevádzku akéhokoľvek veľkého podniku, či už ide o továreň, hotel, výrobný závod atď., je potrebné investovať vysoké náklady na energiu. Elektrická energia je v každom podniku nevyhnutnosťou, bez ktorej by prevádzka jednoducho nebola možná. V čase, keď cena energie rýchlo rastie, môžu práve vysoké náklady na elektrinu predstavovať pre spoločnosť veľké riziko. Z tohto dôvodu spoločnosť PWS Slovakia, s. r. o., prišla s dočasným riešením, ktoré by mohlo pomôcť viacerým spoločnostiam v ich činnosti. Prečítajte si tento článok a zistite, či sa táto skvelá výhoda týka aj vás.

Medzinárodný veľtrh kovoobrábacích technológií METAV 2022 sa presuúva z marca na jún 2022. Nový termín bol stanovený na 21. až 24. júna.

Metav