Články

Modul AM40W 80024S NZ STV posledných rokoch môžeme pozorovať rastúci záujem o „zelenú energiu“. Ako huby po daždi sa množia početné aplikácie umožňujúce získavať energiu z voľne dostupných zdrojov, spomedzi ktorých sa najväčšej popularite tešia fotovoltické inštalácie. Ich ceny natoľko zľudoveli, že si ich ľudia inštalujú aj v záhradkách. Pri montáži tohto typu treba zohľadniť špecifikum zdroja energie, ktorým je fotovoltický panel alebo veterný mlyn. A tiež treba mať na zreteli výzvy, ktoré stoja pred tvorcami zariadení napájaných zo zdrojov tohto typu.

obr titV tribotechnickej praxi sa stretávame s otázkou, aký mazací olej použiť, či ropný (minerálny) alebo syntetický. Všeobecne platí zásada, že o tom rozhoduje výrobca stroja zariadenia. Na mazací olej sa treba pozerať ako na konštrukčný prvok. Ropné mazacie oleje predstavujú v súčasnosti ešte stále až 93 % spotreby mazacích olejov. Ostatných sedem percent tvoria syntetické mazacie oleje.

Konateľ spoločnosti Alexej Makuch v centrále MicroStep u v BratislaveSlovensko má len málo pôvodných, globálne pôsobiacich strojárskych firiem. Jednou z nich je MicroStep, spol. s r. o., ktorá na budúci rok oslávi tridsať rokov pôsobenia na trhu.

karat1Odporúčania a skúsenosti z implementácie ERP systému v spoločnosti CBG AUTOMATION, s. r. o., ktorá sa zaoberá spracovaním riešenia na mieru v oblasti priemyselnej automatizácie.

ceratizit1„Objednáno dnes, doručeno zítra“ je již minulostí. S řešením Tool Supply 24/7 od společnosti CERATIZIT už nikdy nebudete muset čekat na vyřízení objednávek.

HIWIN BrnoBrnianska spoločnosť HIWIN, s. r. o., popredný dodávateľ produktov lineárnej techniky, usporadúva pre odbornú verejnosť vo svojom sídle Deň otvorených dverí. Termín (5. – 7. októbra 2020) nahrádza zrušený brniansky strojársky veľtrh a ponúka možnosť stretnúť sa s vedením firmy, a predovšetkým s produktmi HIWIN priamo v centrále.