Novinky

cepMinisterstvo financí České republiky zpracovalo na základě plánu nelegislativních prací pro 2. pololetí roku 2020 Makroekonomickou predikci České republiky (září 2020). Materiál shrnuje aktuální vývoj makroekonomických indikátorů české ekonomiky a prezentuje názor na vývoj těchto ukazatelů v letech budoucích. Makroekonomická predikce bude podle harmonogramu projednána a posouzena Výborem pro rozpočtové prognózy dne 21. září 2020. Její scénář pak bude sloužit jako východisko pro Makroekonomický rámec návrhu Státního rozpočtu České republiky na rok 2021 a střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2023.

titNárodní centrum Průmyslu 4.0 připravilo při příležitosti Národního průmyslového summitu, který proběhl 9. září v Betlémské kapli, Analýzu českého průmyslu 2020. Analýza vychází z dat získaných během 253 rozhovorů s klíčovými představiteli vybraných společností českého průmyslu. Rozhovory probíhaly během června – srpna 2020.

inovacieSlovensko sa v novom vydaní Globálneho inovačného indexu (GII) 2020, ktorý každý rok vydáva Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO), prepadlo medziročne o dve priečky a skončilo na 39. mieste zo 131 posudzovaných krajín. Pred nami sú všetky krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) a z 39. ekonomík Európy je Slovensko na 26. mieste. Informovala o tom Erika Presperínová z kancelárie predsedu Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR.

EU VBEurópska únia (EÚ) je ochotná urobiť kompromis, aby zachránila stagnujúce rokovania o obchode so Spojeným kráľovstvom po brexite. Je ochotná zmierniť požiadavku, aby sa Británia v budúcnosti riadila európskymi pravidlami o štátnej pomoci. Uviedli to viaceré diplomatické zdroje.

jaroslav hanak SPCRPrůmysl a ekonomiku je třeba po koronavirové krizi znovu rozběhnout. Nejjednodušší cesta k tomu vede přes investice do digitalizace či inovací. Firmám v tom ale musí pomoct stát.

chcemcomex 1Více než deset let tvořily hlavní součást tržeb společnosti Chemcomex práce na výstavbě třetího bloku jaderné elektrárny ve slovenských Mochovcích. Ta se chýlí ke konci a tato dodavatelsko-inženýrská firma, která se specializuje především na navrhování, projektování a realizaci potrubních systémů, hledá nové uplatnění také mimo jadernou energetiku. Symbolicky v roce, kdy oslavila třicet let přítomnosti na trhu, tak sestavila novou strategii, v níž představuje jádro již jen jeden z pilířů budoucích aktivit.