Povrchové úpravy

FS 3Čistenie vnútorných povrchov materiálov zdrojov tepla, chladičov, tepelných výmenníkov, ale aj, vykurovacích systémov ukazuje značné úspory energií.

IMG Cages MF raw processed Web QualityAlternatívne systémy pohonu alebo konvenčné spaľovacie motory, ľahké konštrukcie alebo využitie 3D tlače na sériovú výrobu vozidiel... Všetky komponenty, ktoré sa používajú pri výrobe automobilov, majú jedno spoločné: musia mať povrchovú úpravu, ktorá úplne spĺňa technické špecifikácie! Spoločnosť Rösler ponúka široké spektrum riešení pre hromadnú povrchovú úpravu, tryskanie a 3D následné spracovanie spolu s rozsiahlymi skúsenosťami v automobilovom priemysle. To umožňuje spoločnosti zvládnuť najnáročnejšie úlohy povrchovej úpravy so stabilnými, udržateľnými a efektívnymi procesmi a vynikajúcimi výsledkami.

Silver

Stříbro je lesklý bílý kov. Ze všech kovů má největší odrazivost pro viditelné světlo, a také nejlepší elektrickou a tepelnou vodivost. Je také poměrně měkké, tvrdost metalurgicky vyrobeného stříbra je 27 HV.

Z chemického hlediska je stříbro rozpustné v oxidujících kyselinách (např. v kyselině dusičné) a za přítomnosti kyslíku v roztocích alkalických kyanidů. Jinak je vůči běžným kyselinám a hydroxidům netečné. V prostředí suchého a čistého vzduchu je stříbro stálé, přítomnost sirných sloučenin se ale povrch stříbra zbarvuje černě tvorbou sulfidu.

OBLAST POUŽITÍ, ZÁKLADNÍ MATERIÁLY

Použití stříbra je vzhledem k jeho vlastnostem rozsáhlé. Uplatnění nachází jak ve své čisté formě, tak i ve slitinách s jinými kovy. Namátkou můžeme zmínit elektrotechniku (elektrické kontakty, pájky, elektrické akumulátory a články apod.), optiku (povrchová vrstva optických zrcadel), použití jako platidla, v klenotnictví, fotografii, zdravotnictví atd. Stříbro je využíváno jak ve formě základního materiálu, tak i jako povrchová úprava materiálů jiných.

ilustracnyLitinou se nazývá slitina železa s uhlíkem, která jej obsahuje více než 2,14 %. Litina se dělí podle způsobu vyloučení volného uhlíku, jehož tvar a velikost jsou určující pro její mechanické vlastnosti. Využití litiny je rozmanité.

ilustracnyJednou z metod ochrany proti vysokoteplotní korozi je alitace, kdy do struktury materiálu vstupuje hliník. Pozitivně působí v tuhém roztoku, či jako intermetalická fáze, principem ochrany je vznik kompaktní ochranné vrstvy Al2O3. Běžně se tyto povlaky provádí jako ochrana menších dílů z niklových slitin/austenitických ocelí alitací v zásypu či pomocí CVD metod.

municeNejistota politického vývoje ve světě, války na středním východě i na Ukrajině, nahrávájí výrobcům munice. Nese to s sebou zejména zvýšení výroby munice. Tento trend se nevyhnul ani České republice.