Povrchové úpravy

Pvrch1Z hlediska geometrického je povrch součtem všech ploch, které předmět ohraničují. Z hlediska matematického vyjádření je povrch derivací jeho objemu.

titulVýrobce automatizačních jednotek (tzv. kontrolerů) a sond Walchem je na tuzemském trhu znám především pro řízení automatického dávkování do lázní chemického niklu. Stejný princip však lze použít i pro další procesy v různých oblastech povrchových úprav od odmašťování a moření, přes fosfátování, pasivaci a oplachy až po likvidaci odpadních vod. Záleží na vhodně vybraném typu senzoru pro danou aplikaci.

obr1Stříbro je lesklý bílý kov. Ze všech kovů má největší odrazivost pro viditelné světlo, a také nejlepší elektrickou a tepelnou vodivost. Je také poměrně měkké, tvrdost metalurgicky vyrobeného stříbra je 27 HV.

ilustrackaPrvní použití počítače, nebo spíše přesněji první průmyslové využití výpočetní techniky, proběhlo na počátku 19. století ve Francii. Tento „stroj“ umožnil tkát složité obrazce do tkaného textilu, aniž by k tomu potřeboval lidskou supervisi, pracoval na bázi vkládání děrných štítků.

opt lasers ksheah06rv8 unsplash1Laserové technológie sa v súčasnosti vo výrobe objavujú čoraz častejšie. Nahrádzajú staré priemyselné procesy vo viacerých oblastiach a používajú sa napríklad na značenie, čistenie alebo textúrovanie materiálov. Aj atramentovú tlač a tlačené etikety je v súčasnosti možné takmer kompletne vymeniť za popisovanie laserom. Podobne aj chemické ošetrenie, abrazívne tryskanie a iné metódy čistenia postupne zase nahrádza laserové čistenie a textúrovanie. Tento trend však neprišiel náhodou a má svoje opodstatnenie – laser poskytuje v rámci výrobného procesu podstatné výhody oproti iným alternatívam. Na trhu dokonca existuje mnoho firiem, ktoré sa špeciálne zameriavajú na spomínané práce. Priemyselné spoločnosti tak môžu delegovať časť ich výrobného procesu na tieto špecializované podniky, čo v konečnom dôsledku podstatne znižuje ich náklady na prevádzkovanie výroby, zatiaľ čo výsledky ostávajú konzistentné a kvalitné. Okrem iného to zvyšuje aj produktivitu, a zároveň zjednodušuje aj celé fungovanie výrobnej haly. Jedným z najpodstatnejších spôsobov využitia laserov vo výrobnom procese je laserové značenie. Poďme sa pozrieť na to, ako sa v praxi využíva, aké odlišné metódy značenia máme k dispozícii a na čo sa zvyknú používať.

FS 3Čistenie vnútorných povrchov materiálov zdrojov tepla, chladičov, tepelných výmenníkov, ale aj, vykurovacích systémov ukazuje značné úspory energií.