Manažérske inšpirácie

RUSRuská invázia na Ukrajinu znamenala zo strany Európskej únie okamžitú reakciu v podobe zavedenia nových ekonomických sankcií. Ide o rozšírenie reštrikcií z roku 2014. Asociácia priemyselných zväzov a dopravy pripravila prehľad aktuálnych sankcií v prípade vývozu tovarov a služieb a tiež z hľadiska prijímania či posielania financií. Zároveň prináša aj sumár výnimiek, ktoré v súvislosti so sankciami platia.

UK1Aktuálna situácia vytvorila aj otázky spojené so zamestnávaním ukrajinských občanov. Na jednej strane prichádzajú na Slovensko obyvatelia Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnou. Na druhej strane sa slovenské firmy stretávajú s odchodom niektorých zamestnancov, ktorí sa vracajú späť do vlasti. To môže podnikom priniesť niekoľko personálnych otázok. V tejto súvislosti zostavila Asociácia priemyselných zväzov a dopravy prehľad situácií, s ktorými sa môžu firmy stretnúť a ako by v nich mohli postupovať.

zodPokud letos plánujete podání žádosti o dotaci, pak je třeba zpracovat aktuální účetní uzávěrku tak, aby vám některé účetní údaje nezpůsobily problém. Pro hodnotitele jsou totiž důležité mj. ukazatele tzv. finančního zdraví firmy.

shutterstock 704111815Chodíte radi do kina, no súčasná situácia to veľmi nedovoľuje? U väčšiny ľudí sa stávajú čím ďalej, tým viac obľúbenejšie domáce kiná. Čo stojí za fenoménom domáceho kina a ako si vďaka nemu vychutnáte filmový zážitok na maximum?

obr1Článok sa zaoberá problematikou v praxi využívaných systémov riadenia ako je Kanban, MRP – plánovanie materiálových potrieb a DDMRP – dopytom riadeným MRP systémom. Jedná sa o porovnanie uvedených systémov z hľadiska praktickej využiteľnosti a dimenzovania jednotlivých metód vo vybraných kritériách na strategickej, taktickej a operatívnej úrovni.

miPopri zmenách v Zákonníku práce (ZP), ktoré sa preniesli do individuálnych pracovnoprávnych vzťahov, prešli podstatnými zmenami aj kolektívne vzťahy. Tie síce zamestnancov priamo neovplyvňujú, ale rozhodujúcim spôsobom sa podieľajú na vytváraní celého pracovnoprávneho prostredia, v ktorom si zamestnanci svoje práva uplatňujú. V článku rozoberieme podstatné zmeny, ktoré majú vplyv na vzťahy medzi zamestnávateľmi a zástupcami zamestnancov.