Ložiská

 

Strojírenský koncern ZKL Group loni navýšil výkony o pět procent na 1,569 miliardy korun. Ještě lepších výsledků dosáhla společnost v oblasti zisku, její provozní výsledek se vyšplhal na úroveň 52 milionů korun, což znamená čtyřicetiprocentní nárůst zisku oproti předchozímu roku. ZKL je největším výrobcem velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě. Skupina chce v růstu pokračovat i v dalších letech. Letos plánuje obrat ve výši 1,749 miliardy korun, provozní výsledek by měl být ve výši 105 milionů korun.

skfSpoločnosť SKF dňa 19. 11. 2014 oficiálne otvorila nový výrobný závod na výrobu mazacích systémov v areály priemyselného parku v Chodove pri Karlových Varoch. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili najvyšší predstavitelia švédskej spoločnosti SKF, predstavitelia európskych pobočiek firmy a obchodní partneri.

obr1V čase neustále sa zvyšujúcej konkurencie v rámci celosvetového trhu je základnou úlohou každej spoločnosti, ktorá chce udržať svoje postavenie na trhu a zároveň napredovať, neustále rozvíjanie služieb a prehlbovanie spolupráce so zákazníkom. Znamená to nielen dodávky kvalitných výrobkov, ale aj rozširovanie spolupráce a poskytovanie riešení, ktoré zachádzajú aj za bežné možnosti poskytované katalógovými výrobkami. V takomto trende sa uberá aj ZVL SLOVAKIA, a. s.

Spoločnosť ZVL SLOVAKIA, a. s., sa ako prvá na Slovensku zúčastnila testovania nových prísad do mazív Nanotech N1 a ich vplyvu na zvýšenie životnosti ložísk, kde sa jednoznačne preukázalo predĺženie životnosti o 100 percent.

 

Kvalita používaného maziva ložísk v prevádzke predstavuje výrazný fak­tor predĺženia životnosti ložísk. Vý­voj v oblasti aplikácie tuhých prísad do kon­venčných mazív v súčasnosti výrazne pokročil, čo otvára ďalšie možnosti, ako zákazníkom za­bezpečiť splnenie ich požiadaviek v oblasti pre­dĺženia životnosti ložísk.

Hlavnou úlohou klzných ložísk je zabezpečiť rotačný pohyb hriadeľa, preniesť radiálne a axiálne sily a zároveň odvádzať teplo z klzného uzla. V mieste styku ložiska s hriadeľom (čapom) sa využíva buď vrstva maziva (hydrostatické a hydrodynamické klzné ložiská), alebo sú využívané dobré klzné vlastnosti povrchu materiálu – ložiská pracujú bez pridaného maziva.

kinSpoločnosť KINEX BEARINGS, ktorá sa zaoberá výrobou a svetovou distribúciou valivých ložísk, oslavuje v roku 2013 svoje 107. výročie. Tento fakt je dôkazom, že spoločnosť je počas tohto dlhého obdobia schopná držať krok s konkurenciou a v určitých segmentoch patrí medzi svetových, resp. európskych lídrov na trhu valivých ložísk.