nsk

Výrobca izolácií z polystyrénu sa potýkal s častými zlyhaniami ložísk u dopravníkov, ktoré prepojujú jeho stroje. Výsledkom relatívne ľahkej kontroly tohto stavu bolo zorganizovanie praktického kurzu NSK pre personál údržby a dodávka správnych nástrojov pre montáž. Aký veľký vplyv má správna montáž na životnosť ložísk?! V praxi je tento faktor často podceňovaný. Avšak prípad výrobcu izolácií ukazuje, že maximálne profesionálny prístup k údržbe dáva ekonomický zmysel.

Spoločnosť okrem iných materiálov spracováva penový polystyrén s kusmi rozdrveného tabuľového materiálu. Výrobca tento materiál dopravuje dopravníkovým systémom, ktorý je vystavený abrázii a jemnému polystyrénovému prachu. Následkom toho, pri dopravníkoch dochádzalo k opakovaným zlyhaniam valivých ložísk.
Hoci primárnym dôvodom zlyhaní bolo prašné a znečistené pracovné prostredie, ďalšou príčinou bolo, že personál údržby nemal príslušné školenie v oblasti zaobchádzania s ložiskami a k práci používal bežné, a nie špeciálne náradie.
Pre zaistenie správneho výcviku požiadala firma spoločnosť NSK o praktický kurz pre svoj údržbársky tým. V priebehu krátkej praktickej lekcie obdržali technici údržby inštrukcie, akým spôsobom správne postupovať pri montáži a demontáži ložísk a ako používať profesionálne montáže a demontážne náradie.
Personál údržby si je teraz napríklad vedomý, že základným predpokladom k zabráneniu kontaminácie pri montáži ložísk je extrémna čistota. Taktiež, že pri výmene ložísk je nutné používať na to určené nástroje od NSK. Tieto nástroje opatrne využívajú len nevyhnutné sily, aby nedošlo k žiadnemu poškodeniu, pričom sa nikdy neprenášajú cez valivé elementy.
Sada nástrojov NSK zahrňuje sťahováky ložísk, ktoré sú schopné vyvinúť značné sily bez nebezpečenstva poškodenia susediacich komponentov. Pre následnú montáž náhradného ložiska sú k dispozícii nástroje, ktoré umožňujú efektívnu montáž za studena a bez nebezpečenstva a poškodenia. Pre výrobcu polystyrénových izolácií sú tieto nástroje úplne dostačujúce, pretože príslušné ložiská sú relatívne malé a ľahko prístupné, takže sa obíde bez hydraulických nástrojov, ako aj zariadení pre indukčný ohrev.
Vďaka týmto opatreniam spoločnosť ušetrila mzdové náklady, pretože doba pre demontáž a výmenu poškodených ložísk sa znížila 5,5-krát. Naviac, životnosť novo nainštalovaných ložísk je podstatne väčšia, pretože v priebehu montáže za studena nedochádza k žiadnemu mechanickému poškodeniu.
Tak bola nutná len malá investícia do školenia, pričom montážne náradie sa zaplatilo v priebehu niekoľko týždňov. TEXT NSK/jm