Údržba

ilustracnyEmisie skleníkových plynov majú výrazný vplyv na globálne otepľovanie. V oblasti klímy sa ale musíme zaoberať aj emisiami metánu v energetickom sektore. Znižovanie emisií metánu v energetickom priemysle je dôležitou úlohou.

Obr 8 Možnosti laserových prístrojov na nastavenie rovinnostiMonitorovanie technického stavu strojov prostredníctvom merania a analýzy mechanického kmitania je veľmi dôležitou a nevyhnutnou činnosťou pre zvýšenie prevádzkyschopnosti strojov. Monitorovacie systémy musia spĺňať v prvom rade požiadavky noriem pre bezpečnosť strojov a až následne riešiť vibrodiagnostické úlohy.

ilu2Článek shrnuje obvyklé postupy při kontrole beznapěťového stavu u rozvodných skříní. Zmiňuje se o nařízeních, nejčastějších chybách při provádění testu i upozorňuje na rizika úrazu. Popisuje také finanční dopady způsobené nedodržením předepsaných postupů.

prirubove spoje mPřírubové spoje jsou jedním z nejdůležitějších faktorů přispívajících k statické a dynamické integritě tlakových zařízení. Skutečné případy havárií potvrzují selhání šroubových spojů (předpokladem je použití správného těsnění), kdy nejčastějším důvodem selhání přírubového spoje je návrh řešeného spoje, resp. konstrukční / provozní problémy.

titMPři návrhu spolehlivého přírubového spoje, který zajistí dodržení určité míry těsnosti během své životnosti, je nezbytné ve výpočtech pracovat s konkrétními hodnotami tření v závitu a pod maticí pro daný typ maziva, které vychází ze zkoušek dle (ČSN EN ISO 16047: Srpen 2005).

obr1Letecká doprava je kvůli pandemii COVID-19 ochromena, letouny přesto potřebují pravidelnou údržbu. Letecké opravny JOB AIR Technic si v této složité situaci dokázaly poradit.