Údržba

obrMMnoho manažerů údržby si dnes klade otázku, kam se údržba ubírá a jak bude vypadat v blízké i vzdálenější budoucnosti. V současné době se na nás valí čtvrtá průmyslová revoluce, jejíž aspekty jsou popsány již v mnoha publikacích, např. [1, 2], zpravidla pod názvem Průmysl 4.0. Jako pozitivní lze označit, že i vláda ČR se hlásí k této výzvě a snad přijde i nezbytná finanční podpora formou grantů aplikačnímu výzkumu a jiných aktivit. Je pravda, že uvedené publikace [1, 2] neřeší samostatně management a inženýrství údržby a pohybují se v rovině průmyslu jako celku.
Nicméně Česká společnost pro údržbu (ČSPÚ) šíří osvětu aplikování myšlenek Průmyslu 4.0 do údržby ve všech vzdělávacích aktivitách od roku 2016, jak ve svých kurzech, tak i seminářích a konferencích – viz sborníky [3, 4, 5, 6, 7].
Cílem tohoto příspěvku je vypracování studie očekávaného vývoje managementu a inženýrství údržby v nejbližší budoucnosti a v oblastech údržby dále uvedených.

karcher engineering sk 2020

Údržba výrobných hál či priemyselných skladov môže dať zabrať. Vzhľadom na nepreberné množstvo umývacích automatov však môže byť náročný aj jeho samotný výber. Trend je pritom veľmi jednoduchý – ľahká obsluha podporená sofistikovanou technológiou. Priemyselný umývací automat B 150 R Adv Dose Bp Pack spĺňa tie najnáročnejšie požiadavky, a to nielen na jednoduchú manipuláciu, ale aj na konfigurácie a – samozrejme – bezpečnosť.

tit2mObsahom článku je predstavenie skúseností a poznatkov získaných počas prípravy a zavádzania virtuálnej reality pre školenie zamestnancov vo vybranej výrobnej jednotke v petrochemickom priemysle.

tit300Potrubné systémy sú počas svojej prevádzky vystavené mnohým negatívnym vplyvom, ktoré spôsobujú rozvoj a vznik rozličných chýb, významne ovplyvňujúcich bezpečnosť a hospodárnosť ďalšej prevádzky. Preto je dôležité poznať technológie, ktorými je možné tieto potrubia, resp. ich komponenty, opraviť bez odstavenia prevádzky.

titMPri prevádzke zariadení z uhlíkovej ocele (potrubí, tlakových nádob a pod.) prichádza k ich poškodeniu vplyvom korózie. Na kontrolu sa prevažne používa metóda UTT (meranie hrúbky ultrazvukom), ktorá vyžaduje prístup k povrchu zariadenia.

tit300Nasadzovanie informačno-technických riešení súhrnne označovaných ako Industry 4.0 výrazne mení nielen pohľad na proces výroby produktov ale významne zasahuje aj do priemyselnej údržby. Ide najmä o oblasť preventívnej údržby, kde čoraz významnejšiu úlohu hrá údržba na základe aktuálneho stavu, resp. prediktívna údržba, kde realizácia jednotlivých prác a zásahov je plánovaná podľa predpokladaného vývoja stavu stroja.