Tribológia, Tribotechnika

Obr 4a Multifunkční tribometr MFT 5000Prosperita a ekonomická vyspělost se doposud všeobecně posuzuje společenskou spotřebou a růstem objemů výroby. Skutečná vyspělost a udržitelnost společenského růstu je však zásadně závislá na vzdělanosti, poznání, a výsledcích lidské tvůrčí invence. Tyto výsledky lze v technických oborech spatřovat především v potřebné optimální životnosti výrobků, v jejich odolnosti proti opotřebení, v ochraně proti korozi, v bezpečnosti a omezení rizik, ve snížení energetické náročnosti, ve snížení nároků na údržbu, v recyklovatelnosti a v neposlední řadě v ochraně životního prostředí.

ilustracnyZákladem moderní analýzy úrovně opotřebení kovů, znečišťujících látek a aditiv v olejových vzorcích a palivech, které se zpravidla pohybují v obsazích jednotek ppm (parts per million), pokud pomineme klasické titrační metody, je použití spektrálních metod – optické emisní spektroskopie (OES) nebo rentgenové spektrometrie (XRF někdy také RTG). Obě techniky mají své výhody a nevýhody. Ani ne tak ve výsledném výstupu v podobě koncentrací, jako zejména v přípravě vzorku k analýze a systému buzení vzorku. V tomto pojednání si probereme jednotlivé dostupné způsoby měření, jejich princip, na základě které pak vyplyne nejvhodnější metoda a přístroj pro dané pracoviště s ohledem na náročnost měření jeho přesnost, snadnou obsluhu atd.

Lubexpert1Mazivá Mobilgrease XHP 220 sú mazivá s lítiovým komplexom určené pre širokú škálu aplikácií v náročných prevádzkových podmienkach. Tieto mazivá boli navrhnuté tak, aby prekonali konvenčné produkty použitím špičkovej, patentovanej technológie výroby lítiového komplexu. Sú formulované tak, aby poskytovali vynikajúci výkon pri vysokých teplotách s vynikajúcou priľnavosťou, štrukturálnou stabilitou a odolnosťou voči kontaminácii vodou.

esos1Olej jako náhradní díl je vyroben, použit, vyřazen a nahrazen. Tento přístup je poměrně nákladný a v budoucnosti neudržitelný. Ovlivňuje životnost a spolehlivost stroje a výrobní procesy.

obriluBěžná praxe předepisuje při problémech strojních technologií výměnu olejové náplně bez zjišťování příčin problémů. Přirovnáním ke zdravotním problémům lidí by řešením všech nemocí byla výměna krve. To je nereálné a nelogické. Ale u problémů strojů je to standardní postup. Víme, že za až 85 % poruch může kontaminace oleje, sledujme kondici oleje on-line, předcházejme poruchám.

onsite header 1100x650Obrábanie kovov predstavuje jeden z najdôležitejších výrobných postupov v mnohých odvetviach. Udržanie produktivity a zároveň zníženie spotreby energie, šetrenie vodou a znižovanie množstva odpadu predstavuje veľkú výzvu. Spoločnosť Castrol vyvinula integrované riešenia pre obrábanie kovov, ktoré podnikom pomáhajú tento cieľ dosiahnuť.