Tribológia, Tribotechnika

plynCeny zemného plynu v Európe vo štvrtok klesli na najnižšiu úroveň od začiatku vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.

maierK napsání tohoto článku mě přivedla zkušenost s námi nabízenou službou, která se skrývá pod zkratkou MSLA. Společnost Maier & Korduletsch Maziva k. s., která je jediným autorizovaným distributorem olejů a maziv vyráběných společností ExxonMobil pro Českou republiku, nabízí svým zákazníkům možnost provádění laboratorních testů používaných olejů v systému Mobil Serv Lubricant Analisys, a to zcela zdarma.

obr1Vlhkosť v mazacích olejoch, mazacích systémoch strojov a zariadení nie je žiaduca. Jej prítomnosť v oleji je veľmi negatívna, zhoršuje jeho vlastnosti a vedie často k vytváraniu vodných emulzií, kalov. Podporuje penenie, znižuje dielektrickú pevnosť izolačných olejov a je príčinou korózií kovových súčiastok a ich zvýšeného opotrebovania, čo vedie k zníženiu životnosti a spoľahlivosti strojov a zariadení.

fotoIng. Jozef Stopka (1942-2021) bol predsedom Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku.

ecofil1V Európskej únii fungoval v rokoch 2014 až 2020 Siedmy akčný program na ochranu životného prostredia. Načrtnuté boli tieto ciele programu: ochrana a zveľaďovanie prírodného kapitálu Únie, vytváranie hospodárstva šetriaceho prírodné zdroje a nízkouhlíkového hospodárstva, zavedenie environmentálnych cieľov do všetkých typov spoločenskej politiky, šírenie informácií o environmentálnych problémoch a ich riešenie. Hlavnými myšlienkami zostávajú udržateľný rozvoj, nízkouhlíkové hospodárstvo a ochrana biodiverzity.

lubexpertMajitelia kovoobrábacích spoločností sú pod všeobecným tlakom. Dodacie lehoty sa naďalej skracujú, dopyt po presnosti obrábania nikdy nebol vyšší a regulačné požiadavky zvyšujú zložitosť každodenných operácií. Firmy sa cítia obkľúčené zo všetkých strán, ale udržanie efektívnej prevádzky tvárou v tvár všetkým týmto výzvam je nevyhnutné, ak sa majú dosiahnuť obchodné ciele.