Stroje a Technológie

Metal straw to use instead of plastic one. 3d illustration isolated on white backgroundPoužívanie trvácnych a recyklovateľných materiálov s nízkou uhlíkovou stopou prispieva k znižovaniu globálnych emisií a budovaniu trvalo udržateľnej spoločnosti.

Stepanek3D generatívny dizajnNa tému generatívneho dizajnu sa zhovárame s Ing. Petrom Štěpánkom, vedúcim vývoja v spoločnosti Future Media Production, s. r. o.

psychoakustikaPsychoakustika je silným nástrojom umožňujúcim optimalizáciu akustických vlastností zvuku strojov, zariadení a produktov v priemysle. V súvislosti s aplikáciou psychoakustiky v praxi vznikol pomerne nový vedný odbor takzvaný zvukový (akustický) dizajn výrobkov.

ocenenieSvaz průmyslu a dopravy ČR udelil počas pravidelného októbrového snemu štyri ocenenia. K trom tradičným oceneniam pribudla Cena za Priemysel 4.0.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA         Všade tam, kde musia byť priemyselné potrubia a potrubné systémy absolútne uzavreté a tesné, musia byť podrobené predpísanej tlakovej skúške. Uskutočňuje sa v závodoch a firmách, kde sa  to používajú tlakové nádoby, potrubia a iné technologické zariadenia a komponenty napríklad v elektrárňach, v chemickom priemysle, ale aj v plynovodoch, v chemickom priemysle, pri inštalatérskych prácach na solárnych systémoch.

Hliník v medicínskej technikeHliník je fascinujúci, flexibilný a vysoko univerzálny materiál. Jeho jedinečné vlastnosti z neho robia dokonalý materiál vhodný pri vytváraní výrobkov, ktoré menia náš život. Použitie hliníka je takmer neobmedzené a limitujúca je len predstavivosť konštruktérov a dizajnérov.