Stroje a Technológie

Picture2Potenciálny zákazník, človek z prevádzky: ,,Radi by sme našli ekonomickejšie a udržateľnejšie riešenie papierových utierok pre našich zamestnancov, zároveň však s vysokým hygienickým štandardom...“

Cropped applicaton imageTechnická podpora pri výbere produktov, overenie kvality kotvenia pomocou ťahovej skúšky, ale aj poradenstvo pri neriešiteľných problémoch - spolupráca s nami sa vyplatí.

obr1Počas roku 2021 vznikla na pôde spoločnosti Centrum výskumu a vývoja, s. r. o., populárno-náučná publikácia VODÍK. Vznikla na základe podnetu spoločnosti ENVIRAL, a. s., s cieľom identifikovať príležitosti na rozvoj využívania vodíka v podmienkach Slovenskej republiky v synergii s podnikateľskými cieľmi spoločnosti.

vodik2Vodíkový průmysl je jedním z hlavních nástrojů, aby Česká republika dosáhla cílů Zelené dohody pro Evropu a balíčku Fit for 55. Na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR) poprvé zasedala Národní rada pro vodík, poradní orgán ministra, vytvořený v kontextu s Vodíkovou strategií ČR. Rada bude zasedat pravidelně, sejde se opět v létě.

SK Digital banner 1100Divízia Manufacturing Intelligence spoločnosti Hexagon, popredný svetový výrobca a dodávateľ 3D meracích technológií, vás pozýva na návštevu stánku počas MSV Nitra 2022 v dňoch 24. - 27. mája 2022.

group loctiteRozsiahly rad sekundových lepidiel LOCTITE spoločnosti Henkel obohatil nový, vo svojej triede najlepší produkt, vhodný na vysokorýchlostné výrobné aplikácie montáže malých komponentov, ako aj na rýchle opravy počas prevádzky. Týmto novým prírastkom je LOCTITE 402, sekundové lepidlo s vysokou pevnosťou, ktorého vlastnosti a výhody sú navrhnuté tak, aby pomáhali riešiť priemyselné výzvy, akými je produktivita, spoľahlivosť a diverzifikácia dizajnu.