Zváranie a delenie materiálov

Obr. 8 Celkový pohľad na nádobu pripravená na expedíciuV článku je popísaná problematika výroby kryogenných tlakových nádob na tekutý vodík, ktorý má sublimačnú teplotu -253°C. To prináša nové nároky na krehkolomné vlastnosti zvarových spojov z Cr-Ni austenitických ocelí. V článku je porovnaná novonavrhnutá technológia zvárania hybridnou plazmou a porovnaná s klasickou metódou pod tavivom. Dosiahnuté výborné výsledky hybridnej plazmy, pracujúcej systémom key-hole a strojný TIG viedli k praktickej aplikácií výroby obrej kryogennej tlakovej nádoby s obsahom 255 tisíc litrov.

titulny2Nosná štruktúra skeletov automobilov sa vyrába z výliskov, na ktoré sú špecifické požiadavky. Vysoká tuhosť a pevnosť, nízka hmotnosť a programovateľná deformovateľnosť sa dosahuje použitím kombinovaných polotovarov tvorených z jednotlivých častí s výrazne odlišnými vlastnosťami. Ich spoj je najčastejšie tvorený laserovým zvarom, ktorý i keď má úzku oblasť TOO, negatívne ovplyvňuje tvárniteľnosť, ktorá sa hodnotí technologickými skúškami. Prvá skupina testovaných vzoriek mala spoj simulovaný len prievarom vyhotoveným pri rovnakých podmienkach ako skutočný spoj, druhá skupina vzoriek bola priamo vyrobená z kombinovaných polotovarov. Pri porovnaní hodnôt hlbokoťažnosti oboch skupín vzoriek sa získali celkom protichodné výsledky, ktoré sú predmetom tohto príspevku.

BSB WeldingSpolečnost B.S.B. Welding, s. r. o., po několikaletém procesu stabilizace výroby začíná s fází navýšení výrobní kapacity a rozšířením dodávaného sortimentu dílů pro svařovací hořáky a díly pro vzduchotechniku.

titulnyPri výrobe surového železa a ocele v oceliarňach sa používajú rôzne druhy žiaruvzdorných materiálov pre taviace pece, rafináciu a prepravné zariadenia. Príspevok popisuje recyklovanie použitého žiaruvzdorného materiálu MgO-C z elektrických oblúkových pecí. Recyklovanie použitého žiaruvzdorného materiálu sa uskutočnilo na rotačnej peci v prevádzke Hačava, spoločnosti INTOCAST Slovakia a. s., v spolupráci so spoločnosťou Messer Tatragas.

IMG 20210917 WA0013Laserový řezací stroj, který používá technologii vláknového laseru, dosahuje skvělých výsledků v rychlosti a kvalitě řezu. Zároveň stále se zlepšující automatizace CNC strojů usnadňuje práci obsluze a zaručuje maximální přesnost. Za poslední desetiletí se běžné výkony řezacích laserů posunuly do řádů jednotek i desítek kW, což umožňuje velmi produktivní dělení kovových materiálů ve všech dostupných silách. Dokonce se touto technologií řežou také vzácné kovy jako zlato a stříbro.

nord streamRobotníci ruského plavidla Fortuna, ktoré dokončuje plynovod Severný prúd 2, zvarili v pondelok poslednú časť potrubia. Následne ju loď položí nad dno Baltického mora. Uviedla to spoločnosť Nord Stream AG, ktorá stavbu realizuje.