obr1K 70ti letému výročí založení firmy Kemppi představujeme novou revoluční řadu svařovacích zdrojů MasterTig.

ochr plynPříspěvek se zaměřuje na problematiku vlivu čistoty ochranných plynů při TIG a MIG svařování hliníku a jeho slitin. Je popsán negativní vliv vlhkosti a kyslíku na jakost svarového spoje a možné příčiny kontaminace ochranného plynu při cestě ze zdroje do místa svařování. Experimentální část příspěvku se věnuje souvislostem mezi obsahem vlhkosti v ochranných plynech a tvorbou pórů. Závěrem je popsán pozitivní vliv helia na snížení pórovitosti.

titVysoko koncentrované zdroje tepla umožňujú zhotovenie návarov pretavením práškov s veľmi tenkou vrstvou podkladového materiálu. Boli analyzované vlastnosti kompozitných návarov Ni-Cr-B-Si-C s prítomnosťou 50 % volfrám karbidických častíc na základnom materiáli S235JRG1 v závislosti od zmeny výkonu laserového lúča a rýchlosti navárania. Vzorky boli vyhotovené laserovým lúčom s výkonom 1,8 kW a 3,5 kW pri rýchlostiach navárania 5, 7, 10 mm/s. Makroštruktúra návarov preukázala čiastočnú celistvosť všetkých typov návarov.

tit300Příspěvek se zaměřuje na problematiku vlivu čistoty ochranných plynů při TIG a MIG svařování hliníku a jeho slitin. Je popsán negativní vliv vlhkosti a kyslíku na jakost svarového spoje a možné příčiny kontaminace ochranného plynu při cestě ze zdroje do místa svařování. Experimentální část příspěvku se věnuje souvislostem mezi obsahem vlhkosti v ochranných plynech a tvorbou pórů. Závěrem je popsán pozitivní vliv helia na snížení pórovitosti.

titČlánok je zameraný na meranie teplotných cyklov pri oblúkovom zváraní ocelí. Teplotný cyklus zobrazuje priebeh zmeny teploty v jednom bode počas procesu zvárania. Z výsledného záznamu je možné v danom bode určiť parametre ako maximálnu teplotu (Tmax), čas chladnutia v intervale teplôt 800 °C až 500 °C (t8/5), čas chladnutia v intervale teplôt Tmax až 100 °C (t100), teplotu predohrevu a ďalšie.

atu1Spoločnosť ATU Slovakia poskytuje komplexné služby v oblasti zvárania plastov (predaj, servis, poradenstvo, školenia) i priemyselnej a výrobno-montážnej automatizácie (návrh, výroba, servis, modernizácia)‏.