titulnyRozvojom výroby syntetických vlákien ako náhrady za tradične vlákna dochádzalo aj k vývoju nových produktov, ktoré pri spojení s miniaturizáciou produktov z oblasti elektrotechniky a IT techniky viedli k vzniku inteligentných tkanín.

titMAplikácia vysoko pevných nízko legovaných ocelí (HSLA) súvisí so zabezpečením vyššej pevnosti konštrukcie pri zachovaní alebo znížení jej hmotnosti. Zároveň sa požadujú dobré spracovateľské vlastnosti, hlavne tvarovateľnosť a zvariteľnosť. Zníženie hmotnosti napríklad v prípade mobilných dopravných prostriedkov vedie k úspore paliva a následne k zníženiu emisií.

titMSpoľahlivosť a bezpečnosť konštrukcií určujú technické predpisy a normy prijaté, resp. platné pre tú ktorú konštrukciu. V súčasnosti platné normy stanovujú minimálne požiadavky na zabezpečenie požadovanej kvality.

titMV súčasnosti sa čoraz širšie používajú kryogénne tlakové zásobníky na skvapalnené plyny, najmä na zemný plyn LNG a najnovšie i na vodík. Ich výhodou je, že uložený plyn v kvapalnom stave má napríklad v LNG až 600-krát menší objem, ako v plynnom stave.

titMV predloženej práci je predstavená inovovaná technológia REW pri spájaní pozinkovaných oceľových plechov s hliníkom. Podstatou inovácie je použitie spojovacieho elementu (SE) na báze Al zliatiny, ktorá je vhodná na spájkovanie pozinkovaných oceľových plech a oblúkové zváranie hliníkových zliatin.

titMNa zváranie žiarupevných rúr DN 270x32 mm akosti P91 a Cr0.5Mo0.5V0.25 sa vyskúšala metóda poduškovania s meniacim sa obsahom legúr, ktorá sa konfrontovala so zvarom vyhotoveným Ni zliatinou. Porovnali sa štruktúrne, mechanické aj krátko creepové skúšky.