Zváranie a delenie materiálov

titulnyPri výrobe surového železa a ocele v oceliarňach sa používajú rôzne druhy žiaruvzdorných materiálov pre taviace pece, rafináciu a prepravné zariadenia. Príspevok popisuje recyklovanie použitého žiaruvzdorného materiálu MgO-C z elektrických oblúkových pecí. Recyklovanie použitého žiaruvzdorného materiálu sa uskutočnilo na rotačnej peci v prevádzke Hačava, spoločnosti INTOCAST Slovakia a. s., v spolupráci so spoločnosťou Messer Tatragas.

IMG 20210917 WA0013Laserový řezací stroj, který používá technologii vláknového laseru, dosahuje skvělých výsledků v rychlosti a kvalitě řezu. Zároveň stále se zlepšující automatizace CNC strojů usnadňuje práci obsluze a zaručuje maximální přesnost. Za poslední desetiletí se běžné výkony řezacích laserů posunuly do řádů jednotek i desítek kW, což umožňuje velmi produktivní dělení kovových materiálů ve všech dostupných silách. Dokonce se touto technologií řežou také vzácné kovy jako zlato a stříbro.

nord streamRobotníci ruského plavidla Fortuna, ktoré dokončuje plynovod Severný prúd 2, zvarili v pondelok poslednú časť potrubia. Následne ju loď položí nad dno Baltického mora. Uviedla to spoločnosť Nord Stream AG, ktorá stavbu realizuje.

titNa vytváranie preplátovaných spojov výliskov z tenkých plechov z kovových (Fe-Fe, Fe-Al) aj kovových-nekovových (Fe-PMMA, Al-PMMA) materiálov metódou Resistance Element Welding (REW) boli zvolené spojovacie elementy tvorené bimetalickým prietlačkom v tvare T. Polotovary na výrobu elementov sú z rúrky Cu 99,9 s rozmermi 4 x 0,5 – 11 mm vyplnené spájkou Sn60Pb40.

flow1Flow Waterjet je světovým lídrem v oblasti technologie vysokotlakého abrazivního vodního paprsku a kompletních systémů pro řezání.

titulnyMSpoľahlivosť a bezpečnosť konštrukcií určujú technické predpisy a normy prijaté, resp. platné pre tú ktorú konštrukciu. V súčasnosti platné normy stanovujú minimálne požiadavky na zabezpečenie požadovanej kvality.