Zváranie a delenie materiálov

titNa vytváranie preplátovaných spojov výliskov z tenkých plechov z kovových (Fe-Fe, Fe-Al) aj kovových-nekovových (Fe-PMMA, Al-PMMA) materiálov metódou Resistance Element Welding (REW) boli zvolené spojovacie elementy tvorené bimetalickým prietlačkom v tvare T. Polotovary na výrobu elementov sú z rúrky Cu 99,9 s rozmermi 4 x 0,5 – 11 mm vyplnené spájkou Sn60Pb40.

flow1Flow Waterjet je světovým lídrem v oblasti technologie vysokotlakého abrazivního vodního paprsku a kompletních systémů pro řezání.

titulnyMSpoľahlivosť a bezpečnosť konštrukcií určujú technické predpisy a normy prijaté, resp. platné pre tú ktorú konštrukciu. V súčasnosti platné normy stanovujú minimálne požiadavky na zabezpečenie požadovanej kvality.

titulnyRozvojom výroby syntetických vlákien ako náhrady za tradične vlákna dochádzalo aj k vývoju nových produktov, ktoré pri spojení s miniaturizáciou produktov z oblasti elektrotechniky a IT techniky viedli k vzniku inteligentných tkanín.

titMAplikácia vysoko pevných nízko legovaných ocelí (HSLA) súvisí so zabezpečením vyššej pevnosti konštrukcie pri zachovaní alebo znížení jej hmotnosti. Zároveň sa požadujú dobré spracovateľské vlastnosti, hlavne tvarovateľnosť a zvariteľnosť. Zníženie hmotnosti napríklad v prípade mobilných dopravných prostriedkov vedie k úspore paliva a následne k zníženiu emisií.

titMSpoľahlivosť a bezpečnosť konštrukcií určujú technické predpisy a normy prijaté, resp. platné pre tú ktorú konštrukciu. V súčasnosti platné normy stanovujú minimálne požiadavky na zabezpečenie požadovanej kvality.