obr2mFronius prichádza na trh s obzvlášť robustným a kompaktným podávacom drôtu, ktorý má veľkosť kufríkového formátu. Mobilné zariadenie VR 5000 Case bolo vyvinuté špeciálne na použitie v prašnom, vlhkom a slanom prostredí. V kombinácii s prúdovými zdrojmi zo série TransSteel so samostatnou jednotkou podávača drôtu majú zvárači k dispozícii optimálne vyladený kompletný systém, predovšetkým na použitie v oblasti stavby lodí, vrtných plošín, koľajových vozidiel a montáží.

obr1mPredmetom analýzy bol poškodený zvarový spoj na vysokotlakovej prípojke plynového potrubia zásobníka plynu, ktorá bola prevádzkovaná takmer 10 rokov. V zimných mesiacoch bol v nadzemnej časti prípojky zistený únik plynu, miesto úniku bolo po odstránení ochranného opláštenia identifikované v oblasti zvarového spoja redukcie DN 80/50 (prechodka).

zovValk Welding byla prohlášena vítězem ceny „Nejlepší podnikatel kraje Drechtsteden 2012“. Remco Valk a Adriaan Broere získali prestižní ocenění od prezidenta obvodu kraje Drechtsteden, Theo Schuta.

titMPríspevok predstavuje súčasný trend v oblasti priemyselného použitia Mg zliatin a ich technologického spracovania. Prioritne ide o zváranie a spájkovanie Mg zliatin. Uvedené sú charakteristiky Mg zliatin, ich výroba a ďalšie technologické spracovanie. Z oblasti zvárania sú uvedené tak technológie klasické, ako aj špeciálne.

obr1mPříspěvek se zabývá rozborem vlivu svařování metodou TIG, laser a především plazmovým paprskem na charakter svarového spoje vysokolegované feritické oceli, který bude následně výrazně deformován. Feritické nerezavějící oceli 12 % Cr se používají jako ekonomická varianta v aplikacích vysokým tepelným zatížením.

obr1

Zváranie FSW je pomerne nová technológia spájania kovov ako je napr. Al a Al zliatiny, Mg zliatiny, ale aj oceľ, Ti a pod. v pevnom stave. Proces bol vyvinutý Wayneom Thomasom na TWI (The Welding Institute) v roku 1991. Teploty, ktoré vznikajú v oblasti zvaru predstavujú zvyčajne 80 až 90 % teploty tavenia kovu.