Zváranie a delenie materiálov

titOcele so zvýšenou medzou klzu a pevnosti dovoľujú pri dizajne zváraných konštrukcií použiť vyššie návrhové napätie, čím dostávame menšie hrúbky stien, teda ľahšiu konštrukciu. Použitie vysokopevných ocelí vo výrobe dopravnej a stavebnej techniky, mobilných tlakových nádob a stavebných konštrukcií má významné opodstatnenie s cieľom znižovania celkovej hmotnosti výrobkov a prispievania k zelenej ekonomike.

obr1Příspěvek pojednává o riziku svářečských dýmů vznikajících přiobloukovém svařování. Je představena legislativa především v České republice. Experimentálně bylo měřeno v laboratořích Fakulty strojní ČVUT dle požadovaných norem a také metodikou používanou pro automobilové emise. Při experimentálním měření bylo zjištěno, že je důležitá nejenom hmotnost vdechovaných částic, ale hlavně jejich velikost.

titZváranie stavebných oceľových konštrukcií je proces, ktorý v súlade s platnou legislatívou vyžaduje od zhotoviteľa riadenú dokumentáciu zvárania. Pri výstavbe jadrovo-energetických celkov sa tento proces nezaobíde bez požiadaviek na kontrolu kvality montážnych zvarov, ktoré sú uvedené v schválenej dokumentácii pre realizáciu a často podliehajú oveľa náročnejším pripomienkam na dodržanie celého postupu montáže než v bežnej praxi zvárania.

titUltrazvuková kontrola odliatkov zo zliatin hliníka, resp. všeobecne odliatkov, nie je rozšírená do takej miery ako kontrola iných typov konštrukčných materiálov. Najväčší problém pri skúšaní ultrazvukom je v hrubozrnnej anizotropnej štruktúre zrna, na ktorej sa ultrazvukový lúč rozptyľuje, keďže materiál má rozdielne mechanicko-fyzikálne vlastnosti v každom smere.

obrOpravné svařování systémů, konstrukcí a komponent (SKK) jaderných elektráren (JE) typu VVER má ve společnosti ŠKODA JS dlouholetou tradici. V posledních letech společnost vyvíjela a realizovala technologicky náročné opravy téměř všech hlavních komponent primárního okruhu.

titulnyKombinované plechové polotovary používané v konštrukcii nosných štruktúr automobilov slúžia na optimalizáciu vlastností výliskov z hľadiska tuhosti, pevnosti a hmotnosti. Vyznačujú sa špecifickými vlastnosťami jednotlivých častí s odlišnými napäťovo deformačnými vlastnosťami alebo rozdielnou hrúbkou. Pri hlbokom ťahaní vzniká nerovnomerný plastický tok, nestabilita a pohyb zvarového rozhrania.