titSkúška ultrazvukom je osvedčenou metódou pri hodnotení materiálov v širokom strojárskom priemysle. Vysoká skúšobná rýchlosť je nevyhnutná hlavne v automatizovanej výrobe. Požiadavky na vysokú kvalitu a rýchlosť v mnohých prípadoch spĺňajú sondy Phased Array, ktoré súčasne zvyšujú efektivitu nedeštruktívného skúšania. Využívaním nových technológií je zaručená vysoká technická úroveň skúšania, ako aj jej rýchlejšia príprava, kratší cyklus skúšania a jednoduchšia tvorba výstupov.

obr1Spoločnosť Fronius prináša so zariadením TransPocket 150 a TransPocket 180 na trh novú generáciu svojho osvedčeného elektródového zváracieho zariadenia. Zdokonalené zariadenie presviedča vynikajúcimi výsledkami zvárania a rozšírenými funkciami. Navyše digitálny rezonančný invertor zaručuje perfektné zváracie vlastnosti pri mnohých typoch elektród. Vďaka inovatívnej technológii PFC (Power Factor Correction) pracujú zariadenia obzvlášť energeticky úsporne.

titZnižovanie CO2 emisií a redukcia spotreby paliva automobilov sú hnacou silou expanzie horčíkových zliatin. Horčík je charakteristický svojou malou hustotou a vysokým pomerom pevnosti k hustote.

obrTak, jako každý rok, proběhlo na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně ocenění exponátů a předání zlatých medailí. Letos se této poctě těšilo pouze pět firem, z čehož je patrné, že se jednalo o vysoce kvalitní výrobky. Takto oceněné exponáty na sebe strhují pozornost odborníků, komerčních pracovníků i běžných návštěvníků.

obrHolandský výrobce svařovacích hořáků Translas představuje EXTRACTOR – nový svařovací hořák s integrovaným odsáváním svařovacích zplodin. Svařovací hořák byl vyvinut ve spolupráci s nezávislou výzkumnou organizací TNO. Hořák snižuje množství dýmu na úroveň faktoru 20, ve srovnání se stávající generací hořáků s odsáváním zplodin, které snižují množství dýmu na úroveň faktoru 2.

V súčasnosti sú na materiály kladené zvýšené požiadavky. V mnohých prípadoch daný materiál nie je schopný poskytnúť komplex požadovaných vlastností. Z uvedeného dôvodu je potrebné zaoberať sa zváraním kombinácie kovov. Zváranie kombinovaných kovov laserom prináša viaceré problémy súvisiace predovšetkým s rozdielnymi fyzikálnymi, chemickými a mechanickými vlastnosťami zváraných materiálov [1,2].