Zváranie

titNedestruktivní detekce defektů v reálném čase svařování je moderním přístupem ke kontrole kvality laserových svarů. Obvyklé defekty, jako nedostatečná nebo, naopak, nadměrná penetrace, mohou být odhaleny již v průběhu svařování, například pomocí monitorování charakteristik plazmatu, k jehož generaci dochází při použití zdrojů s vysokou plošnou hustotou výkonu.

Zváracie prípravky sú periférne zariadenia robotizovaných pracovísk, určené pre presné polohovanie zváraných dielcov voči robotu. Sú riadene riadiacim systémom robota alebo nadriadeným systémom pracoviska.

 

Základné funkcie zváracích prípravkov sú: presné polohovanie a upínanie (fixácia) zváraných dielov, ako aj zaistenie ich vzájomnej polohy z hľadiska presnosti; umožnenie rýchleho vkladania a vyberania dielcov a zabezpečenie optimálnej prístupnosti zváracieho horáka – bodovacích klieští k zváraným miestam. Rýchle vkladanie a vyberanie dielcov či už manuálne alebo automatické, je veľmi dôležité hlavne pri bodovom zváraní, kde v niektorých prípadoch čas zvárania je menší, ako čas manipulácie so zvarkom. Súčasná doba núti firmy, využívajúce zváracie prípravky, prispôsobovať sa čoraz náročnejším požiadavkám klientov a inovovať svoje výrobné procesy. Dosiahnutie vysokej prispôsobiteľnosti pre inovované dielce už nie je možne dosahovať jednoúčelovými prípravkami. Túto požiadavku je možne dosiahnuť pomocou viacerých funkčných modulov – upínacích, ustavovacích, s premenlivým rozmerom (výškové nastavenie), ktoré sú klasifikované do jednotlivých typových radov. Modulárny princíp na báze funkčných kompatibilných jednotiek nám umožňuje rekonfigurovať prípravky za veľmi krátky čas.

obr2mFronius prichádza na trh s obzvlášť robustným a kompaktným podávacom drôtu, ktorý má veľkosť kufríkového formátu. Mobilné zariadenie VR 5000 Case bolo vyvinuté špeciálne na použitie v prašnom, vlhkom a slanom prostredí. V kombinácii s prúdovými zdrojmi zo série TransSteel so samostatnou jednotkou podávača drôtu majú zvárači k dispozícii optimálne vyladený kompletný systém, predovšetkým na použitie v oblasti stavby lodí, vrtných plošín, koľajových vozidiel a montáží.

obr1mPredmetom analýzy bol poškodený zvarový spoj na vysokotlakovej prípojke plynového potrubia zásobníka plynu, ktorá bola prevádzkovaná takmer 10 rokov. V zimných mesiacoch bol v nadzemnej časti prípojky zistený únik plynu, miesto úniku bolo po odstránení ochranného opláštenia identifikované v oblasti zvarového spoja redukcie DN 80/50 (prechodka).

zovValk Welding byla prohlášena vítězem ceny „Nejlepší podnikatel kraje Drechtsteden 2012“. Remco Valk a Adriaan Broere získali prestižní ocenění od prezidenta obvodu kraje Drechtsteden, Theo Schuta.

titMPríspevok predstavuje súčasný trend v oblasti priemyselného použitia Mg zliatin a ich technologického spracovania. Prioritne ide o zváranie a spájkovanie Mg zliatin. Uvedené sú charakteristiky Mg zliatin, ich výroba a ďalšie technologické spracovanie. Z oblasti zvárania sú uvedené tak technológie klasické, ako aj špeciálne.