Zváranie a delenie materiálov

obr1Spoločnosť Fronius prináša so zariadením TransPocket 150 a TransPocket 180 na trh novú generáciu svojho osvedčeného elektródového zváracieho zariadenia. Zdokonalené zariadenie presviedča vynikajúcimi výsledkami zvárania a rozšírenými funkciami. Navyše digitálny rezonančný invertor zaručuje perfektné zváracie vlastnosti pri mnohých typoch elektród. Vďaka inovatívnej technológii PFC (Power Factor Correction) pracujú zariadenia obzvlášť energeticky úsporne.

titZnižovanie CO2 emisií a redukcia spotreby paliva automobilov sú hnacou silou expanzie horčíkových zliatin. Horčík je charakteristický svojou malou hustotou a vysokým pomerom pevnosti k hustote.

obrTak, jako každý rok, proběhlo na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně ocenění exponátů a předání zlatých medailí. Letos se této poctě těšilo pouze pět firem, z čehož je patrné, že se jednalo o vysoce kvalitní výrobky. Takto oceněné exponáty na sebe strhují pozornost odborníků, komerčních pracovníků i běžných návštěvníků.

obrHolandský výrobce svařovacích hořáků Translas představuje EXTRACTOR – nový svařovací hořák s integrovaným odsáváním svařovacích zplodin. Svařovací hořák byl vyvinut ve spolupráci s nezávislou výzkumnou organizací TNO. Hořák snižuje množství dýmu na úroveň faktoru 20, ve srovnání se stávající generací hořáků s odsáváním zplodin, které snižují množství dýmu na úroveň faktoru 2.

V súčasnosti sú na materiály kladené zvýšené požiadavky. V mnohých prípadoch daný materiál nie je schopný poskytnúť komplex požadovaných vlastností. Z uvedeného dôvodu je potrebné zaoberať sa zváraním kombinácie kovov. Zváranie kombinovaných kovov laserom prináša viaceré problémy súvisiace predovšetkým s rozdielnymi fyzikálnymi, chemickými a mechanickými vlastnosťami zváraných materiálov [1,2].

Práca sa venuje vyhotoveniu návaru kovovým práškom NP 60 s vysokým obsahom Ni na konštrukčnú uhlíkovú oceľ S235JRG1 (11 373) indukčným ohrevom. Využitím „skin efektu“ sa redukuje teplom ovplyvnená oblasť základného materiálu spôsobená návarom. Parametre a podmienky navárania sme stanovili výpočtom a overili experimentálne. Príspevok poukazuje na možnosti širokého využitia tejto technológie v praxi a konkurencie schopnosť s koncentrovanými zdrojmi energie (laser, elektrónový lúč).