titulnyV priebehu analýzy tvárniteľnosti TWB polotovarov s odlišnými vlastnosťami jednotlivých častí bol na výťažkoch pozorovaný nerovnomerný plastický tok a nestabilita zvarového rozhrania. Použité boli laserom zvárané kombinované plechové polotovary s rovnakou hrúbkou 1,2 mm z dvojfázovej ocele HCT600X a rôznou orientáciou textúry jednotlivých častí po valcovaní.

titulkaČlánok sa zaoberá zváraním žliabkových koľajníc pre koľajové vozidlá mestských dráh. Na základe rozboru ocelí koľajníc sú v ňom uvedené požiadavky, ktoré je potrebné splniť na zabezpečenie správneho postupu zvárania.

arc hSpolečnost Kemppi představuje nový revoluční svařovací zdroj X8 MIG Welder – řešení průmyslového multiprocesního svařování pro budoucnost.

titZváranie tvorí v súčasnosti neoddeliteľnú súčasť výroby oceľových konštrukcií. Jednou z najbežnejšie používaných technológiu na výrobu jednotlivých dielcov na konštrukciách je zváranie plnou elektródou v ochrannej atmosfére MIG/MAG. Táto technológie našla široké uplatnenie najmä z dôvodu vysokej produktivity a efektivity zváracieho procesu.

titTechnológie využívajúce laserový lúč sú najprogresívnejšie sa rozvíjajúcimi technológiami používanými v technickej praxi. Vysoko presné smerovanie energie s relatívne vysokou plošnou hustotou výkonu nachádza uplatnenie v rôznych odvetviach strojárskej výroby.

Společnost Kemppi představuje nové ideální řešení pro MIG/MAG svařování materiálů do úzké mezery. Zmenšením úhlu zkosení svarové mezery je možné dosáhnout výrazného zvýšení efektivity a produktivity ve svařování.