arc hSpolečnost Kemppi představuje nový revoluční svařovací zdroj X8 MIG Welder – řešení průmyslového multiprocesního svařování pro budoucnost.

titZváranie tvorí v súčasnosti neoddeliteľnú súčasť výroby oceľových konštrukcií. Jednou z najbežnejšie používaných technológiu na výrobu jednotlivých dielcov na konštrukciách je zváranie plnou elektródou v ochrannej atmosfére MIG/MAG. Táto technológie našla široké uplatnenie najmä z dôvodu vysokej produktivity a efektivity zváracieho procesu.

titTechnológie využívajúce laserový lúč sú najprogresívnejšie sa rozvíjajúcimi technológiami používanými v technickej praxi. Vysoko presné smerovanie energie s relatívne vysokou plošnou hustotou výkonu nachádza uplatnenie v rôznych odvetviach strojárskej výroby.

Společnost Kemppi představuje nové ideální řešení pro MIG/MAG svařování materiálů do úzké mezery. Zmenšením úhlu zkosení svarové mezery je možné dosáhnout výrazného zvýšení efektivity a produktivity ve svařování.

titKľúčom k zrýchleniu zvárania je schopnosť zvýšiť výkon tavenia pridaného drôtu. Jeden pulz znamenal doteraz iba jednu kvapku. Našim špecialistom na proces sa napriek tomu podarilo nájsť spôsob, ako túto kvapku pretiahnuť a umožniť tak kontrolovaný a takmer plynulý prenos materiálu do tavného kúpeľa.

obrO vlivu promíšení navařované vrstvy na její vlastnosti jsme se zmínili v časopisu Strojárstvo/Strojírenství 4/2015. Větší promíšení znamená pokles tvrdosti u tvrdonávarů, snížení korozní odolnosti u austenitických vrstev a tak dále. V tomto příspěvku ukážeme možnosti kombinace laserového paprsku a indukčního ohřevu.