Zváranie a delenie materiálov

obr1mPožiadavky na certifikáciu výrobcov, ktorí vykonávajú zváranie železničných koľajových vozidiel, súčastí a podzostáv. Postup pri zápise do registra odborne spôsobilých firiem v oblasti zvárania koľajových vozidiel v registri ECWRV (European Committee for Welding of Railway Vehicles).

obr1K 70ti letému výročí založení firmy Kemppi představujeme novou revoluční řadu svařovacích zdrojů MasterTig.

ochr plynPříspěvek se zaměřuje na problematiku vlivu čistoty ochranných plynů při TIG a MIG svařování hliníku a jeho slitin. Je popsán negativní vliv vlhkosti a kyslíku na jakost svarového spoje a možné příčiny kontaminace ochranného plynu při cestě ze zdroje do místa svařování. Experimentální část příspěvku se věnuje souvislostem mezi obsahem vlhkosti v ochranných plynech a tvorbou pórů. Závěrem je popsán pozitivní vliv helia na snížení pórovitosti.

titVysoko koncentrované zdroje tepla umožňujú zhotovenie návarov pretavením práškov s veľmi tenkou vrstvou podkladového materiálu. Boli analyzované vlastnosti kompozitných návarov Ni-Cr-B-Si-C s prítomnosťou 50 % volfrám karbidických častíc na základnom materiáli S235JRG1 v závislosti od zmeny výkonu laserového lúča a rýchlosti navárania. Vzorky boli vyhotovené laserovým lúčom s výkonom 1,8 kW a 3,5 kW pri rýchlostiach navárania 5, 7, 10 mm/s. Makroštruktúra návarov preukázala čiastočnú celistvosť všetkých typov návarov.

tit300Příspěvek se zaměřuje na problematiku vlivu čistoty ochranných plynů při TIG a MIG svařování hliníku a jeho slitin. Je popsán negativní vliv vlhkosti a kyslíku na jakost svarového spoje a možné příčiny kontaminace ochranného plynu při cestě ze zdroje do místa svařování. Experimentální část příspěvku se věnuje souvislostem mezi obsahem vlhkosti v ochranných plynech a tvorbou pórů. Závěrem je popsán pozitivní vliv helia na snížení pórovitosti.

titČlánok je zameraný na meranie teplotných cyklov pri oblúkovom zváraní ocelí. Teplotný cyklus zobrazuje priebeh zmeny teploty v jednom bode počas procesu zvárania. Z výsledného záznamu je možné v danom bode určiť parametre ako maximálnu teplotu (Tmax), čas chladnutia v intervale teplôt 800 °C až 500 °C (t8/5), čas chladnutia v intervale teplôt Tmax až 100 °C (t100), teplotu predohrevu a ďalšie.