Zváranie a delenie materiálov

titulnyPřesné strojírenství, spotřební elektronika a automobilový průmysl stojí za stále výraznějším rozšiřováním mědi a slitin mědi. S nástupem e-mobility, a s tím spojeným vývojem nových technologií baterií se zvýšenými kapacitami, rostou požadavky na kvalitu a produktivitu spojování mědi a slitin mědi. Pro spoje v oblasti spotřební elektroniky je stále nejpoužívanější technologie pájení, v aplikacích náročnějších na mechanické namáhání nebo přenos větších proudů je nutno přistoupit ke svařování.

titulnyPríspevok pojednáva o rúrkach rozvodu hasiacej vody a o tvarovaných rúrkach opierok hlavy v automobiloch, kde sa v pozdĺžnych zvaroch zhotovených vysokofrekvenčným indukčným spôsobom zistili chyby. Išlo o studené spoje spôsobené nerovnomerným ohrevom zváracích hrán.

ilustracnyS postupným odovzdávaním informácií z radov odborníkov a predajcov zváracej techniky pre verejnosť sa začali vyvíjať aplikácie z oblasti technológie zvárania. Príspevok poskytuje základný prehľad mobilných aplikácií z oblasti technológie zvárania pre operačný systém Android.

titulnyV priebehu analýzy tvárniteľnosti TWB polotovarov s odlišnými vlastnosťami jednotlivých častí bol na výťažkoch pozorovaný nerovnomerný plastický tok a nestabilita zvarového rozhrania. Použité boli laserom zvárané kombinované plechové polotovary s rovnakou hrúbkou 1,2 mm z dvojfázovej ocele HCT600X a rôznou orientáciou textúry jednotlivých častí po valcovaní.

titulkaČlánok sa zaoberá zváraním žliabkových koľajníc pre koľajové vozidlá mestských dráh. Na základe rozboru ocelí koľajníc sú v ňom uvedené požiadavky, ktoré je potrebné splniť na zabezpečenie správneho postupu zvárania.

arc hSpolečnost Kemppi představuje nový revoluční svařovací zdroj X8 MIG Welder – řešení průmyslového multiprocesního svařování pro budoucnost.