titUltrazvuková kontrola odliatkov zo zliatin hliníka, resp. všeobecne odliatkov, nie je rozšírená do takej miery ako kontrola iných typov konštrukčných materiálov. Najväčší problém pri skúšaní ultrazvukom je v hrubozrnnej anizotropnej štruktúre zrna, na ktorej sa ultrazvukový lúč rozptyľuje, keďže materiál má rozdielne mechanicko-fyzikálne vlastnosti v každom smere.

obrOpravné svařování systémů, konstrukcí a komponent (SKK) jaderných elektráren (JE) typu VVER má ve společnosti ŠKODA JS dlouholetou tradici. V posledních letech společnost vyvíjela a realizovala technologicky náročné opravy téměř všech hlavních komponent primárního okruhu.

titulnyKombinované plechové polotovary používané v konštrukcii nosných štruktúr automobilov slúžia na optimalizáciu vlastností výliskov z hľadiska tuhosti, pevnosti a hmotnosti. Vyznačujú sa špecifickými vlastnosťami jednotlivých častí s odlišnými napäťovo deformačnými vlastnosťami alebo rozdielnou hrúbkou. Pri hlbokom ťahaní vzniká nerovnomerný plastický tok, nestabilita a pohyb zvarového rozhrania.

titulnyPřesné strojírenství, spotřební elektronika a automobilový průmysl stojí za stále výraznějším rozšiřováním mědi a slitin mědi. S nástupem e-mobility, a s tím spojeným vývojem nových technologií baterií se zvýšenými kapacitami, rostou požadavky na kvalitu a produktivitu spojování mědi a slitin mědi. Pro spoje v oblasti spotřební elektroniky je stále nejpoužívanější technologie pájení, v aplikacích náročnějších na mechanické namáhání nebo přenos větších proudů je nutno přistoupit ke svařování.

titulnyPríspevok pojednáva o rúrkach rozvodu hasiacej vody a o tvarovaných rúrkach opierok hlavy v automobiloch, kde sa v pozdĺžnych zvaroch zhotovených vysokofrekvenčným indukčným spôsobom zistili chyby. Išlo o studené spoje spôsobené nerovnomerným ohrevom zváracích hrán.

ilustracnyS postupným odovzdávaním informácií z radov odborníkov a predajcov zváracej techniky pre verejnosť sa začali vyvíjať aplikácie z oblasti technológie zvárania. Príspevok poskytuje základný prehľad mobilných aplikácií z oblasti technológie zvárania pre operačný systém Android.