Zváranie a delenie materiálov

titMSpoľahlivosť a bezpečnosť konštrukcií určujú technické predpisy a normy prijaté, resp. platné pre tú ktorú konštrukciu. V súčasnosti platné normy stanovujú minimálne požiadavky na zabezpečenie požadovanej kvality.

titMV súčasnosti sa čoraz širšie používajú kryogénne tlakové zásobníky na skvapalnené plyny, najmä na zemný plyn LNG a najnovšie i na vodík. Ich výhodou je, že uložený plyn v kvapalnom stave má napríklad v LNG až 600-krát menší objem, ako v plynnom stave.

titMV predloženej práci je predstavená inovovaná technológia REW pri spájaní pozinkovaných oceľových plechov s hliníkom. Podstatou inovácie je použitie spojovacieho elementu (SE) na báze Al zliatiny, ktorá je vhodná na spájkovanie pozinkovaných oceľových plech a oblúkové zváranie hliníkových zliatin.

titMNa zváranie žiarupevných rúr DN 270x32 mm akosti P91 a Cr0.5Mo0.5V0.25 sa vyskúšala metóda poduškovania s meniacim sa obsahom legúr, ktorá sa konfrontovala so zvarom vyhotoveným Ni zliatinou. Porovnali sa štruktúrne, mechanické aj krátko creepové skúšky.

obr1mPožiadavky na certifikáciu výrobcov, ktorí vykonávajú zváranie železničných koľajových vozidiel, súčastí a podzostáv. Postup pri zápise do registra odborne spôsobilých firiem v oblasti zvárania koľajových vozidiel v registri ECWRV (European Committee for Welding of Railway Vehicles).

obr1K 70ti letému výročí založení firmy Kemppi představujeme novou revoluční řadu svařovacích zdrojů MasterTig.