Video

MSV SmartVision2Riešenia pre modernú manufaktúru predstavila na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu 2022 v Brne spoločnosť SmartVision. Ukázala možnosti optimalizácie práce v priemysle, kde človek má stále istú pridanú hodnotu pre výrobok. Firma SmartVision optimalizuje jeho kvalitu práce, efektivitu, zameriava sa na samotný proces výroby. Využíva pritom vizuálne navádzanie a používa kamerovú kontrolu.
Na MSV v Brne predstavili pracovisko na osádzanie súčiastok na plošný spoj. SmartVision disponuje robotickým pracoviskom, kde sa robot priamo podieľa na kontrole na jednom pracovisku spoločne s operátorom. Sú spolu v kolaboratívnom vzťahu.

MSV ZimmerZimmer Group je spoločnosť zameraná na riešenia v oblasti automatizačnej, tlmiacej, lineárnej, procesnej, nástrojovej a strojovej techniky. Prostredníctvom Zimmer Group Slovensko pôsobí nielen na slovenskom a českom trhu, ale v roku 2019 vstúpila aj na poľský trh. Na Slovensku a v Českej republike pochádzajú jej zákazníci predovšetkým z automobilového priemyslu, v Poľsko firma zaznamenáva úspech predovšetkým vo farmaceutickom a drevospracujúcom priemysle.

MSV RaveoŠpecialistom v odbore pohonnej techniky, automatizácie a robotiky je spoločnosť Raveo. Zakladá si na kvalitnom a komplexnom servise v oblasti engineeringu, ktorý vyžaduje aplikácie s dôrazom na pohyb a polohovanie.
Charakteristickým rysom spoločnosti je predovšetkým zodpovedný prístup k práci, ktorý sa za viac ako jedno desaťročie stal základným stavebným kameňom jej úspechu. V ponuke má komponenty od popredných svetových výrobcov pohonnej techniky. Raveo je viac ako obchodná firma – tím jej inžinierov prenáša svoje skúsenosti s návrhom pohonov do aplikácií zákazníkov s ohľadom na dostupné technológie.

MSV TM TechnikSpoločnosť TM TECHNIK, s. r. o., predstavila počas MSV v Brne meracie stroje a meradlá od popredných svetových firiem. Na trh dodáva súradnicové meracie systémy, optické kamerové meracie stroje, meracie ramená, kruhomery, profiloprojektory, drsnomery, ale taktiež prístroje na kontrolu tesnosti, tvrdomery a optické skenery.

MSV Yamazaki MazakNa Medzinárodnom strojárskom veľtrhu Brno 2022 sa predstavil aj tradičný výrobca obrábacích strojov Yamazaki Mazak. Spoločnosť sa na veľtrhu prezentovala obrábacím strojom VARIAXIS C-600 a sústružníckym centrom QTE-200 MSY.
Vysoko presné simultánne päťosové vertikálne obrábacie centrum VARIAXIS C-600 je vhodné pre širokú škálu odvetví, vrátane letectva a automobilového priemyslu. Disponuje širokou ponukou voliteľného vybavenia a flexibilným automatizačným riešením, vrátane dvoj paletového výmenníka pre mimoriadnu efektivitu.
Kompaktný sústruh QTE-200 SG je navrhnutý pre malé a stredne veľké sústružené dielce. Stroje radu QTE ponúkajú všetky technologické možnosti sústruhov – sústruženie, poháňané nástroje, os Y a protivreteno.

MSV Strojirny Olsovec

Ryze česká soukromá výrobní společnost Strojírny Olšovec s. r. o. podniká v oboru zakázkové strojírenské výroby již od roku 1993. V obci Olšovec nedaleko města Hranice má vlastní výrobní areál o rozloze 10 000 čtverečních metrů. Jeho součástí jsou prostory tvořené původním objektem obrobny, kanceláře, sklady a nově zrenovovaná hlavní výrobní hala. Ta je rozdělena na dva provozy. V prvním provozu, reprezentovaném obrobnou, jsou umístěny těžké obráběcí stroje na obrábění různých polotovarů ve formě svařenců, výkovků a odlitků. Je zde také mostový jeřáb s nosností až 8 tun na manipulaci s obrobky. Druhý zámečnický provoz umožňuje výrobu rozměrných strojů a svařenců. V této části haly je mostový jeřáb s nosností 10 tun. V samostatné zděné hale v severní části areálu se nacházejí stroje pro přípravu a zpracování materiálu. Nedaleko výrobních prostor, hned za místním obecním úřadem, zákazníci najdou vedení společnosti, obchodní a ekonomické oddělení.