Strojárstvo Extra

obrPríspevok sa zaoberá možnosťami kontroly obvodových tupých zvarov na plynovodných potrubiach s hrúbkou steny do 8 mm ultrazvukovou technikou phased array. Možnosť použitia ultrazvukovej techniky aj pre rúry s hrúbkou steny do 8 mm umožní v plynárenskej praxi rozšírenie ultrazvukových kontrol aj na potrubia, ktoré sú v súčasnosti kontrolované iba prežiarovacou metódou. Ultrazvuková kontrola by mohla v plnej miere nahradiť skúšku prežiarením, čím by sa zvýšila operatívnosť a flexibilita NDT kontrol pri budovaní a opravách plynovodov.

titMIC je forma koroze vyvolaná živými organizmy, jako jsou například bakterie, řasy nebo houby. Často bývá spojena s přítomností hlízovitých výstupků (tuberkulí) nebo slizovitými organickými povlaky. Napadána může být většina běžně používaných konstrukčních materiálů včetně uhlíkových a nízkolegovaných ocelí, austenitických (CrNi nebo CrNiMo) a feritických či martenzitických korozivzdorných ocelí, hliníku, mědi a některých niklových slitin.

titPoškodenia muskuloskeletálneho systému sú v súčasnosti aktuálnym problémom, ktorý je riešený v každej výrobnej aj nevýrobnej sfére. Tieto poškodenia spôsobujú mnoho ochorení kĺbov, šliach, svalov, chrbtice aj kostí. Príčinami ich vzniku je dlhodobé, jednostranné alebo nadmerné zaťažovanie muskuloskeletálneho systému.

titVývoj v oblasti materiálov vedie k väčšiemu a efektívnejšiemu používaniu termomechanicky spracovaných ocelí so zvýšenými mechanickými vlastnosťami. Princíp výroby vysokopevnej ocele je založený na termomechanickom spracovaní.

obr1Pri posudzovaní existujúcej konštrukcie sa kladie dôraz na bezpečné fungovanie konštrukcie v priebehu prevádzkovej životnosti stanovenej pri výrobe. Posudzovanie prevádzkyschopnosti je založené predovšetkým na výsledkoch hodnotenia rizík a zaťažovacích účinkov, ktoré možno očakávať a na zohľadnení vlastností materiálu a geometrie (tvaru) vzhľadom na súčasný stav konštrukcie.

titNová kampaň sa zameriava na podporu udržateľnej práce a zdravia od začiatku nástupu do práce a zdôrazňuje význam prevencie v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti práce počas celého kariérneho života.