Strojárstvo Extra

titulnyV prevádzke niektorých strojov a zariadení sa stretávame s požiadavkou na použitie ohňovzdorných, resp. ťažko zápalných kvapalín. Typickými situáciami sú, ak napríklad hydraulické kvapaliny prichádzajú do kontaktu so zápalným zdrojom, alebo povrchy zariadenia sú veľmi horúce, napríklad v oceliarňach, prípadne ak ide o výbušné prostredie, napríklad v baniach (ťažba uhlia) a v iných podobných prevádzkach. V takýchto prevádzkach bežné hydraulické kvapaliny, resp. mazacie oleje, nie sú vhodné.

obr1Největší položku v nákladech na provoz bytových domů a bytů tvoří náklady na vytápění. Úspory tepla po chemickém čištění jsou dnes dosažitelné poměrně snadno a s překvapivě nízkými náklady.

titulnyV leteckém a vojenském průmyslu se stále používá jako důležitá protikorozní ochrana elektrolytické pokovení kadmiem. Vzhledem k jeho vysoké toxicitě je však snaha o jeho vhodné nahrazení při dodržení srovnatelné a vhodné protikorozní ochrany.

obr titIndustry 4.0, ako nasledovník priemyselnej revolúcie, má v sebe potenciál pre ďalší rozvoj priemyselného sektoru, vrátane sektoru pre výrobu ocele.

titKonštrukcia pneumatických umelých svalov ich predurčuje k tomu, že vykazujú nežiaducu vlastnosť – hysterézu. V článku uvádzame analýzu správania dynamickej hysterézy pneumatických svalov použitých na pohon ramena manipulátora.

titV príspevku je charakterizovaná mikroštruktúra tupých zvarových spojov pripravených pomocou pevnolátkového vláknového lasera. Zvárané boli pozinkované plechové polotovary z dvojfázových ocelí HCT980X s oceľami vytvrditeľnými pri vypaľovaní laku HX220BD s hrúbkou 1,2 mm.
Študovaný bol vplyv parametrov zvárania na mikroštruktúru v charakteristických oblastiach zvarových spojov a jej korelácia s profilom mikrotvrdosti spojov.