Strojárstvo Extra

titulnyTeoretické začiatky modularity boli rozpracované už v sedemdesiatych rokoch, ale modulárny svet vo svojej plnosti prichádza až dnes. Čo to znamená? To si priblížime v nasledujúcom príspevku.

titulnyMechanismus kuličkového šroubu je využíván nejčastěji v konstrukci obráběcích strojů jako hnací element jejich posuvových soustav. Na kuličkové šrouby jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu zpracování, protože od ní se může odvíjet i samotná přesnost pohybů obráběcího stroje.

titulnyRastúce prepojenie internetu všetkého a hodnotového reťazca podniku vytvorilo predpoklady pre vznik priemyselnej revolúcie blízkej budúcnosti s názvom Priemysel 4.0. Hoci Priemysel 4.0 je v súčasnosti najvyššou prioritou pre mnoho firiem, výskumných centier a vysokých škôl, všeobecne prijímané chápanie tohto pojmu neexistuje.

titulnyPapier a kartón v roku 2013 podľa hmotnosti predstavovali 41percent obalového odpadu v EU-28 (okolo 32,2 milióna ton). Prítomnosť mikroplastov v recyklovaných papierových sekundárnych materiáloch a komposte sa stáva veľmi sledovaným problémom.

zvaranie titulnyExistuje viacero technológií, prostredníctvom ktorých je možné dosiahnuť cielenú zmenu chemického zloženia povrchových vrstiev a ich vlastností, najmä odolnosti proti opotrebeniu [1]. Viaceré z týchto metód sú založené na difúznych procesoch, pričom ide o cielenú zmenu chemického zloženia materiálu dosiahnutú pôsobením okolitého prostredia, v ktorom dochádza k zvyšovaniu koncentrácie vybraných prvkov [2 – 5]. Ide však o postupy, ktoré sú často technologicky a časovo veľmi náročné.

titulnyV prevádzke niektorých strojov a zariadení sa stretávame s požiadavkou na použitie ohňovzdorných, resp. ťažko zápalných kvapalín. Typickými situáciami sú, ak napríklad hydraulické kvapaliny prichádzajú do kontaktu so zápalným zdrojom, alebo povrchy zariadenia sú veľmi horúce, napríklad v oceliarňach, prípadne ak ide o výbušné prostredie, napríklad v baniach (ťažba uhlia) a v iných podobných prevádzkach. V takýchto prevádzkach bežné hydraulické kvapaliny, resp. mazacie oleje, nie sú vhodné.