Strojárstvo Extra

obrVyužívanie aditívnych technológií vo výrobnej sfére je oblasťou, ktorá sa posúva stále vpred. V článku sa venujeme novodobému trendu 3D tlače „inteligentných“, respektíve aktívnych prvkov s flexibilnými vlastnosťami. Tieto prvky sú schopné prispôsobiť svoj tvar počas pôsobenia vonkajších síl na ich povrch.

obrZa bežných okolností sú statická elektrina a elektrostatický výboj len trochu nepríjemné. Statický výboj môže zapáliť horľavé zmesi a poškodiť elektronické súčiastky. Statická elektrina môže pritiahnuť kontaminanty v čistom prostredí alebo spôsobiť, že produkty sa budú navzájom priťahovať.

ilustracnyPráce se zabývá novou perspektivní technologií povrchové úpravy PEO na neželezných kovech a jejich slitinách. Tato nová technologie vytváří vrstvy se specifickými vlastnostmi především pro tribologické a žáruvzdorné aplikace. Technologie plazmové elektrolytické oxidace je alternativou ke konvenčním oxidačním technologiím s vysokými užitnými vlastnostmi a je zcela novou úpravou povrchu.

titulnyTokové vlastnosti analyzovaného materiálu, t. j. recyklovaného polyvinyl butyralu dávajú komplexný pohľad na materiál z oblasti reológie. Reológia je vedecká disciplína, zaoberajúca sa tokovými vlastnosťami materiálov za pôsobenia deformácie.

ilustracnyImplementácia masovej kustomizácie do výrobného procesu prináša okrem iného aj zavedenie nových technických aplikácií a softvérov, prostredníctvom ktorých sa výrobca na jednej strane dostáva bližšie k spotrebiteľovi a na druhej strane si sám dokáže nasimulovať výrobný proces. Prostredníctvom dobre zvládnutej simulácie sa dokáže pripraviť na budúce „nepredvídané“ situácie vo výrobnom procese a celú výrobu aj ekonomicky zhodnotiť.

obr1Mnohé výrobné organizácie často čelia problémom ako nízka kvalita produktov, finančné straty, omeškanie pri exporte, nespoľahlivý výrobný proces. Mnohokrát si však neuvedomujú pôvod týchto problémov.