Strojárstvo Extra

ilustracnyPráce se zabývá novou perspektivní technologií povrchové úpravy PEO na neželezných kovech a jejich slitinách. Tato nová technologie vytváří vrstvy se specifickými vlastnostmi především pro tribologické a žáruvzdorné aplikace. Technologie plazmové elektrolytické oxidace je alternativou ke konvenčním oxidačním technologiím s vysokými užitnými vlastnostmi a je zcela novou úpravou povrchu.

titulnyTokové vlastnosti analyzovaného materiálu, t. j. recyklovaného polyvinyl butyralu dávajú komplexný pohľad na materiál z oblasti reológie. Reológia je vedecká disciplína, zaoberajúca sa tokovými vlastnosťami materiálov za pôsobenia deformácie.

ilustracnyImplementácia masovej kustomizácie do výrobného procesu prináša okrem iného aj zavedenie nových technických aplikácií a softvérov, prostredníctvom ktorých sa výrobca na jednej strane dostáva bližšie k spotrebiteľovi a na druhej strane si sám dokáže nasimulovať výrobný proces. Prostredníctvom dobre zvládnutej simulácie sa dokáže pripraviť na budúce „nepredvídané“ situácie vo výrobnom procese a celú výrobu aj ekonomicky zhodnotiť.

obr1Mnohé výrobné organizácie často čelia problémom ako nízka kvalita produktov, finančné straty, omeškanie pri exporte, nespoľahlivý výrobný proces. Mnohokrát si však neuvedomujú pôvod týchto problémov.

titulnyMedzi najzložitejšie mechanické časti električiek typu T3 a T6 patria ich podvozky. Rám podvozku sa skladá z dvoch navzájom zoskrutkovaných asymetrických zvarencov tvaru T. Do nich sú namontované ostatné súčasti slúžiace na jeho pohon, brzdenie a natáčanie podvozku do strán.

titulnyV posledných rokoch zažívame ohromný rozmach využívania algoritmov strojového učenia a umelej inteligencie v mnohých odboroch, ktoré boli doposiaľ doménou ľudí. Od digitálneho asistenta v našich mobilných telefónoch, až po autá, ktoré dokážu samé šoférovať, sa tieto technológie postupne stávajú bežnou súčasťou nášho života.