Strojárstvo Extra

Clipboard01Ochrana životného prostredia je jednou z najdôležitejších sociálno-kultúrnych tém posledných desaťročí. Ochrana a podpora zdravého životného prostredia je dôležitým základom pre zachovanie ľudskej existencie. Kvalita životného prostredia je výrazne ovplyvnená stavebným priemyslom. Vyžaduje sa tiež značná spotreba redundantných zdrojov a energie. V tejto súvislosti je potrebné neustále hľadať alternatívne spôsoby a metódy na podporu energetickej účinnosti, znižovania neefektívnej výroby, veľkého množstva odpadu a emisií.

titČlánok je zameraný na vyhotovenie a analýzu zvarových spojov titánovej zliatiny Grade 2 s hrúbkou 2 mm. Na zváranie bola použitá technológia zvárania elektrónovým lúčom pričom boli menené hlavné parametre zvárania, ako rýchlosť zvárania a zvárací prúd.

titPríspevok sa venuje výskumu v oblasti výroby malých antén pre mikroelektrotechnický priemysel. Kmeňovou technológiou je navíjanie. Na úspešné zvládnutie vývoja novej výrobnej technológie bolo potrebné vyvinúť nový spôsob navíjania vzhľadom na unikátny charakter produktu.

tit300Postupným vývojom CAD systémov sa čoraz viac poukazuje aj na možnosti využitia spolupráce CAD systémov s modernými technológiami v podobe digitálnych 3D zariadení a 3D tlačiarní. V tomto prípade ide o prístupnosť pokrokových postupov a systémov v konštruovaní založených na princípe reverzného inžinierstva.

titAkumulácia energie je dôležitou súčasťou problematiky alternatívnych zdrojov energie. Systémy pre akumuláciu energie na báze vodíkových technológií majú veľký potenciál v blízkej budúcnosti dosiahnuť rozsiahlejšie uplatnenie v spojitosti s alternatívnymi zdrojmi, ktoré síce majú nestabilnú a nespoľahlivú dodávku elektrickej energie, ale ich inštalovaný výkon sa neustále zvyšuje.

titVýkresová dokumentácia pri zadávaní dielov do výroby často neobsahuje len presne popísané kóty, drsnosti a miery vyrobenej súčiastky. Veľakrát sa stáva, že je nevyhnutné vykonať aj predpísané povrchové úpravy, aby funkčnosť súčiastky zodpovedala požiadavkám a spĺňala všetky parametre.