Strojárstvo Extra

titPríspevok sa venuje výskumu v oblasti výroby malých antén pre mikroelektrotechnický priemysel. Kmeňovou technológiou je navíjanie. Na úspešné zvládnutie vývoja novej výrobnej technológie bolo potrebné vyvinúť nový spôsob navíjania vzhľadom na unikátny charakter produktu.

tit300Postupným vývojom CAD systémov sa čoraz viac poukazuje aj na možnosti využitia spolupráce CAD systémov s modernými technológiami v podobe digitálnych 3D zariadení a 3D tlačiarní. V tomto prípade ide o prístupnosť pokrokových postupov a systémov v konštruovaní založených na princípe reverzného inžinierstva.

titAkumulácia energie je dôležitou súčasťou problematiky alternatívnych zdrojov energie. Systémy pre akumuláciu energie na báze vodíkových technológií majú veľký potenciál v blízkej budúcnosti dosiahnuť rozsiahlejšie uplatnenie v spojitosti s alternatívnymi zdrojmi, ktoré síce majú nestabilnú a nespoľahlivú dodávku elektrickej energie, ale ich inštalovaný výkon sa neustále zvyšuje.

titVýkresová dokumentácia pri zadávaní dielov do výroby často neobsahuje len presne popísané kóty, drsnosti a miery vyrobenej súčiastky. Veľakrát sa stáva, že je nevyhnutné vykonať aj predpísané povrchové úpravy, aby funkčnosť súčiastky zodpovedala požiadavkám a spĺňala všetky parametre.

titUltrazvukové čistenie, alebo môžeme povedať aj separácia, je šetrné čistenie materiálu, ktorý obsahuje nečistoty, od ktorých chceme daný materiál očistiť. Ultrazvuková – čistiaca vaňa v sebe spája frekvenčný generátor a vaňu z nehrdzavejúcej ocele. Keramický oscilátor osciluje na spodnej strane vane, čo spôsobuje vývoj energie a z toho vznikajúci kavitačný efekt (vnútro vane je naplnené tekutinou – vodou).

titulnySpotrebný trh je dnes tvorený veľkým počtom produktov, čo je priama odpoveď na rastúce požiadavky spotrebiteľov. Výrobným firmám táto variantnosť prináša zložitosť výrobkov ale aj výrobných procesov.