Strojárstvo Extra

obr1Největší položku v nákladech na provoz bytových domů a bytů tvoří náklady na vytápění. Úspory tepla po chemickém čištění jsou dnes dosažitelné poměrně snadno a s překvapivě nízkými náklady.

titulnyV leteckém a vojenském průmyslu se stále používá jako důležitá protikorozní ochrana elektrolytické pokovení kadmiem. Vzhledem k jeho vysoké toxicitě je však snaha o jeho vhodné nahrazení při dodržení srovnatelné a vhodné protikorozní ochrany.

obr titIndustry 4.0, ako nasledovník priemyselnej revolúcie, má v sebe potenciál pre ďalší rozvoj priemyselného sektoru, vrátane sektoru pre výrobu ocele.

titKonštrukcia pneumatických umelých svalov ich predurčuje k tomu, že vykazujú nežiaducu vlastnosť – hysterézu. V článku uvádzame analýzu správania dynamickej hysterézy pneumatických svalov použitých na pohon ramena manipulátora.

titV príspevku je charakterizovaná mikroštruktúra tupých zvarových spojov pripravených pomocou pevnolátkového vláknového lasera. Zvárané boli pozinkované plechové polotovary z dvojfázových ocelí HCT980X s oceľami vytvrditeľnými pri vypaľovaní laku HX220BD s hrúbkou 1,2 mm.
Študovaný bol vplyv parametrov zvárania na mikroštruktúru v charakteristických oblastiach zvarových spojov a jej korelácia s profilom mikrotvrdosti spojov.

titTechnologie pro monitorování stavu se stávají podstatnou složkou řízení životního cyklu strojů. Historicky byly tyto technologie nainstalovány pouze na nejkritičtějších zařízeních v elektrárnách, či výrobních závodech. Méně kritické technologie, které jsou ovšem také důležité pro provoz, jsou většinou monitorovány nebo testovány periodicky s využitím ručních měřicích přístrojů. Periodické ruční monitorování však poslední dobou přináší komplikace v podobě vyšší ceny práce, ceny cestování, nedostatku odborníků s dlouholetými zkoušenostmi a vyššího důrazu na bezpečnost práce. Díky této strategii specialisté tráví větší část pracovní doby objížďkami monitorovaných zařízení a sbíráním dat. V posledních letech naštěstí došlo k rychlému rozvoji měřicích systémů, které umožňují přechod od periodického monitorování k průběžnému on-line monitorování. Tyto technologie otevírají prostor pro hlubší analýzu naměřených dat a pro automatizovanou diagnostiku a prognostiku.