Strojárstvo Extra

titulnyMedzi najzložitejšie mechanické časti električiek typu T3 a T6 patria ich podvozky. Rám podvozku sa skladá z dvoch navzájom zoskrutkovaných asymetrických zvarencov tvaru T. Do nich sú namontované ostatné súčasti slúžiace na jeho pohon, brzdenie a natáčanie podvozku do strán.

titulnyV posledných rokoch zažívame ohromný rozmach využívania algoritmov strojového učenia a umelej inteligencie v mnohých odboroch, ktoré boli doposiaľ doménou ľudí. Od digitálneho asistenta v našich mobilných telefónoch, až po autá, ktoré dokážu samé šoférovať, sa tieto technológie postupne stávajú bežnou súčasťou nášho života.

titulnyTeoretické začiatky modularity boli rozpracované už v sedemdesiatych rokoch, ale modulárny svet vo svojej plnosti prichádza až dnes. Čo to znamená? To si priblížime v nasledujúcom príspevku.

titulnyMechanismus kuličkového šroubu je využíván nejčastěji v konstrukci obráběcích strojů jako hnací element jejich posuvových soustav. Na kuličkové šrouby jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu zpracování, protože od ní se může odvíjet i samotná přesnost pohybů obráběcího stroje.

titulnyRastúce prepojenie internetu všetkého a hodnotového reťazca podniku vytvorilo predpoklady pre vznik priemyselnej revolúcie blízkej budúcnosti s názvom Priemysel 4.0. Hoci Priemysel 4.0 je v súčasnosti najvyššou prioritou pre mnoho firiem, výskumných centier a vysokých škôl, všeobecne prijímané chápanie tohto pojmu neexistuje.

titulnyPapier a kartón v roku 2013 podľa hmotnosti predstavovali 41percent obalového odpadu v EU-28 (okolo 32,2 milióna ton). Prítomnosť mikroplastov v recyklovaných papierových sekundárnych materiáloch a komposte sa stáva veľmi sledovaným problémom.