obr1Záver roka je vždy priestorom na bilancovanie. Zväz strojárskeho priemyslu SR svoju činnosť za rok 2019 zhodnotil a plány na už aktuálny rok 2020 predstavil začiatkom decembra na Zochovej chate pri Modre v rámci Valného zhromaždenia. Súčasťou stretnutia strojárskej smotánky Slovenska sa stala aj konferencia Smart Innovation Forum.

obr1S profesionálnymi štítkami a tlačiarňami od spoločnosti BRADY môžete jednoducho a rýchlo spĺňať akékoľvek zákaznícke požiadavky na identifikáciu a zaistiť okamžitý prehľad aj o najzložitejších paneloch.

obr1K dopravným službám patrí osobná, ale aj nákladná doprava. My sa budeme venovať všeobecnej charakteristike nákladnej dopravy. Čo nákladná doprava zabezpečuje, a aké riziká sú s prepravou spojené.

obr1Informační systém QI, který vyvíjí QI GROUP, a. s., se popáté zapojil do soutěže o nejlepší případovou studii roku, pořádanou magazínem CIO Business World, a opět uspěl. Řešení, které implementoval Melzer, spol. s r. o., získalo Cenu za finanční efektivitu. Hodnocení se pravidelně ujímá odborná porota složená z profesionálů oborových sdružení ICT Unie a CACIO, zkušených akademiků z technologických fakult a také ICT manažerů.

obr1mPožiadavky na certifikáciu výrobcov, ktorí vykonávajú zváranie železničných koľajových vozidiel, súčastí a podzostáv. Postup pri zápise do registra odborne spôsobilých firiem v oblasti zvárania koľajových vozidiel v registri ECWRV (European Committee for Welding of Railway Vehicles).

obr mNa trh jsou neustále uváděny nové chemické látky, zatímco jiné, již dlouho známé chemické látky se stávají předmětem zákazů, pokud se zjistí, že představují nějaké riziko pro zdraví lidí a životní prostředí.