obr1Spoločnosť HF NaJUS, a. s., so sídlom v Dubnici nad Váhom má v oblasti strojárskej výroby 81-ročnú históriu, výsledkom čoho je nadobudnutá stabilita, odbornosť, neustále zlepšovanie procesov a profesionalita vo všetkých oblastiach jej pôsobenia. Vďaka svojmu výskumu, vývoju a optimalizácií spoločnosť naďalej zvyšuje svoju reputáciu a v súčasnosti patrí k najrýchlejšie rozvíjajúcim sa firmám na strednom Považí so zameraním na výrobu v gumárenskom priemysle.

tit300Potrubné systémy sú počas svojej prevádzky vystavené mnohým negatívnym vplyvom, ktoré spôsobujú rozvoj a vznik rozličných chýb, významne ovplyvňujúcich bezpečnosť a hospodárnosť ďalšej prevádzky. Preto je dôležité poznať technológie, ktorými je možné tieto potrubia, resp. ich komponenty, opraviť bez odstavenia prevádzky.

obr1V októbri sa stretli zákazníci slovenských implementačných partnerov informačného systému Karat v krásnom tatranskom mestečku Nový Smokovec. Po úspechu prvých dvoch ročníkov tohto podujatia sa uskutočnil už tretí ročník tejto udalosti.

obrŠpecializovaná konferencia pre dodávateľov z oblasti automobilového priemyslu v stredoeurópskom regióne CEE Automotive Supply Chain prvýkrát opustila hranice Slovenska. Jej tohtoročnú edíciu hostil po Žiline a Šamoríne český Olomouc.

spePočet elektromobilov by sa mal na slovenských cestách v budúcom roku zvýšiť. Prispieť k tomu má aj podpora štátu. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR zverejnilo podmienky poskytnutia dotácie na kúpu elektromobilov, pričom prvé žiadosti bude možné podať 17. decembra. Celkovo je na podporu nákupu určených päť miliónov eur.

titModerní výrobní procesy musejí splňovat nejen vysoké nároky na kvalitu a účinnost při zachování co nejnižší ceny, ale jsou také stále více omezovány legislativními předpisy zakazujícími používání celé řady chemických látek.