obr1Spoločnosť Mobile Industrial Robots (MiR), medzinárodný líder na trhu mobilných robotov, zhodnotila aktuálny vývoj na trhu strednej a východnej Európy (CEE) a nové príležitosti na automatizáciu vnútropodnikovej prepravy s ohľadom na nedávno uvedený nový model MiR250. Spoločnosť pritom uviedla, že v roku 2019 v regióne CEE zdvojnásobila svoj predaj a stredná a východná Európa tak tvorí už 11 % globálnych predajov MiR.

titMSpoľahlivosť a bezpečnosť konštrukcií určujú technické predpisy a normy prijaté, resp. platné pre tú ktorú konštrukciu. V súčasnosti platné normy stanovujú minimálne požiadavky na zabezpečenie požadovanej kvality.

vdpDvaja z najväčších výrobcov nákladných vozidiel v Európe: nemecký Daimler Truck a švédska skupina Volvo, oznámili v utorok vytvorenie spoločného podniku na výrobu palivových článkov pre ťažké vozidlá. Každý z partnerov v ňom bude mať rovnaký 50-% podiel.

obr1Slovenská technická univerzita v Bratislave – Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave je riešiteľom významného projektu Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum.

titMProces PantaTec chrání před problémy, které negativně ovlivňují proces od počátku. Zbytky olejovitých pomocných látek a maziv z předchozí výroby výrazně narušují procesy tryskání a jejich výsledky, např. špatná přilnavost antikorozních nátěrů.

obr1Letecká doprava je kvůli pandemii COVID-19 ochromena, letouny přesto potřebují pravidelnou údržbu. Letecké opravny JOB AIR Technic si v této složité situaci dokázaly poradit. Elegantním způsobem vyřešily hlavní problém přijetí letounu do údržby, a to, jak dostat zpět na domovskou základnu posádku, která letoun do údržby dopraví. Díky tomu mohou opravny působící na letišti v Ostravě-Mošnově pokračovat v pravidelné údržbě letadel i přes aktuální omezení.