odpadyOdpady 2020 je názov 8. ročníka tradičnej konferencie o odpadoch, ktorá sa bude konať v dňoch 4. a 5. februára 2020 v hoteli Holiday Inn v Žiline.

tit2mObsahom článku je predstavenie skúseností a poznatkov získaných počas prípravy a zavádzania virtuálnej reality pre školenie zamestnancov vo vybranej výrobnej jednotke v petrochemickom priemysle.

titMNa zváranie žiarupevných rúr DN 270x32 mm akosti P91 a Cr0.5Mo0.5V0.25 sa vyskúšala metóda poduškovania s meniacim sa obsahom legúr, ktorá sa konfrontovala so zvarom vyhotoveným Ni zliatinou. Porovnali sa štruktúrne, mechanické aj krátko creepové skúšky.

nvaProdukcia áut v Nemecku vlani padla na najnižšiu úroveň za vyše 20 rokov. Dôvodom bola obchodná vojna medzi USA a Čínou, ktorá mala negatívny vplyv na predaj na zahraničných trhoch.

obr1Přes všechnu mediální pozornost věnovanou fenoménu digitalizace průmyslové výroby by neměly být tuzemským průmyslem přehlíženy ani roboty. Pravda, jejich zlatá éra spadá do doby, kterou zpětně mnozí označují jako třetí průmyslovou revoluci; do té čtvrté už se údajně nehodí. Avšak právě díky proměnám, které digitální transformace přináší, se mění také možnosti využití robotizace napříč aplikacemi, kde by to dříve nebylo možné, či minimálně výhodné.

basa1mPozrite sa s nami na najspoľahlivejšie autá podľa nemeckej Asociácie agentúr technickej kontroly VdTŰ̎V. Na aké parametre sa zamerali? Ktoré modely vyhrali?