Články

obr1V dnešnom konkurenčnom obchodnom prostredí rozvoj nových technológií, ich pokroky a aplikácie v praxi presadzuje využitie multikritérií rozhodovacích procesov pre výber vhodných technológií. Efektívnosť výberu vhodných kritérií je daná mnohými parametrami a premennými, ako je technologický pokrok, charakter suroviny, množstvo výrobkov alebo polotovarov, požiadavky na kvalitu a podobne.

obr1mVzorkovanie mazacích olejov patrí medzi rozhodujúce postupy tribotechnickej diagnostiky. Odber vzorky oleja sa vykonáva pre určitý účel a ten má zásadný vplyv na efektívnosť, výsledok kontroly stavu. Získaná reprezentatívna vzorka nám dá pravdivý obraz o stave použitého oleja a celého tribologického, mazacieho systému stroja a zariadenia.

obr1Systém popísaný v príspevku poskytuje nástroje na zvýšenie ziskovosti robotizovaného systému tým, že umožní vykonávať úlohy, akými sú napríklad školenie, programovanie a optimalizácia bez nutnosti zásahu do výrobného procesu.

Po úspěšné integraci na mnoha jiných trzích – jako je německý, asijský, trh USA a japonský trh – bude i evropský trh rozvíjen společným úsilím. DMG a MORI SEIKI spojují své aktivity v České a Slovenské republice od 1. 5. 2012.

DMG / MORI SEIKI Czech odpovídá za celý prodej & servis a podporu celého produktového portfolia obou těchto výrobců.

obr1

Cieľom zdokonaľovania manuálneho montážneho pracoviska je vytvoriť v krátkom čase a s prijateľnými nákladmi efektívne pracovisko, ktoré bude spĺňať podmienky pre dosahovanie vyššej produktivity práce, kvality výrobkov a zároveň vytvorí podmienky na zníženie fyzickej a psychickej námahy pri montáži.

obr1m

V súčasností si možno len ťažko predstaviť zabezpečenie rastu, kvality a efektívností výroby bez výrazného využívania nových metód a technik údržby. Nevyhnutnosťou sa tak stávajú metódy a techniky, umožňujúce nájsť rovnováhu medzi možnosťami a kvalitou štruktúry výrobnej spoločnosti.