Články

 

Jednou z najmodernejších technológií, ktorá významnou mierou prispieva k zvyšovaniu konkurencieschopnosti a efektívnemu riadeniu výrobných podnikov je simulácia. Možnosti jej nasadenia sú veľmi široké, od testovania súčiastok vo fáze vývoja až po simuláciu komplexných výrobných systémov, akým je digitálny podnik.

obr1

Valivá ložiska, ale i jiné strojní součástí pracují za podmínek elastohydrodynamického nebo smíšeného mazání. V blízkosti mikronerovností a defektů na třecích površích dochází k významným změnám v rozložení tloušťky maziva a kontaktního tlaku, což může vést až k poškození. Tloušťka mazacího filmu v kontaktu a rozložení a velikost kontaktního tlaku je kritickým faktorem při návrhu i kontrole součástí z hlediska mezních stavů (pitting, zadírání).

pvc

Český strojírenský podnik Pramet Tools, výrobce tvrdokovových nástrojů pro třískové obrábění, rozvíjí své aktivity na tuzemském trhu již více než šedesát let. V současné době jsou zahraniční trhy odbytištěm pro téměř 70 % jeho produkce. Před rokem se vedení firmy rozhodlo vstoupit na nový, avšak poměrně složitý trh v Číně. Představitelé společnosti, která letos předpokládá obrat 2,1 miliardy korun, považují tento krok za správný v cestě k posunu směrem k firmám světové špičky.

obr1

Zváranie FSW je pomerne nová technológia spájania kovov ako je napr. Al a Al zliatiny, Mg zliatiny, ale aj oceľ, Ti a pod. v pevnom stave. Proces bol vyvinutý Wayneom Thomasom na TWI (The Welding Institute) v roku 1991. Teploty, ktoré vznikajú v oblasti zvaru predstavujú zvyčajne 80 až 90 % teploty tavenia kovu.

ki1
Automobilka Kia Motors Slovakia (KMS) zverejnila výsledky výroby automobilov za prvý polrok tohoto roka. Celkovo vyrobila viac ako 149 000 automobilov a dosiahla rast objemu výroby na úrovni 10 percent.

kinex

Spoločnosť Kinex s viac ako storočnou tradíciou popri širokom portfóliu valivých ložísk pre rôzne odvetvia priemyselných aplikácií vyrába od roku 1968 aj ložiská určené pre textilný priemysel. Práve v tejto oblasti figuruje ako najväčší svetový dodávateľ špeciálnych ložísk.