Články

obr1mV různých stadiích procesu výroby piva jsou relevantní rozdílné parametry. Pomocí modulárního systému lze kontrolovat měřené hodnoty, jako je hustota, zákal nebo celkové složení plynů. Správná kombinace se pak postará o perfektní chuť piva.

titK najpoužívanejším optickým metódam využívaným na Katedre aplikovanej mechaniky a mechatroniky Strojníckej fakulty TU v Košiciach pri experimentálnej napäťovej analýze mechanických a mechatronických sústav patrí metóda PhotoStress. Okrem jedinečnej schopnosti vizualizovať funkciu deformácií a napätí umožňuje aj kvantifikovať deformácie a napätia v ľubovoľnom bode na aplikovanom fotoelastickom povrstvení skúšaného prvku.

obr1mTesne pred začiatkom letných dovoleniek pozvala spoločnosť Valk Welding CZ svojich partnerov a zákazníkov na Dni otvorených dverí v technickom stredisku v Mošnove pri Ostrave.

obr1mKoncom mája v Bratislave konal v Bratislave 6. ročník podujatia  Fórum Zväzu slovenských vedecko technických spoločností (ZSVTS), na ktorom sa zúčastnili zástupcovia členských organizácií (ČO) tejto širokej spoločnosti.

obr1mUž viac ako desaťročie pozýva spoločnosť SolidVision užívateľov systémov SolidWorks a SolidCAM na výročné konferencie, kde sú im predstavené najnovšie informácie o týchto softvérových produktoch, o ich plánovaých vylepšeniach a predovšetkým užívateľských skúsenostiach.

titmV automatizovanom obrábacom procese zohráva spoľahlivá, precízna a priestorovo šetrná výmena oborobkov veľmi dôležitú úlohu. V tomto prípade SCHUNK, líder v upínacích technológiách a uchopovacích systémoch, vyvinul tenký, odľahčený modul na minimalizáciu rušivých kontúr, kde sa nakladanie paliet deje v tesnej blízkosti ku stolu stroja.