Články

titulnaV oblasti výroby za studena valcovaných tenkých plechov a pásov sú posledné desaťročia charakterizované stúpajúcimi nárokmi spotrebiteľov na kvalitu a environmentálnu bezpečnosť výrobkov. Veľká konkurencie schopnosť jednotlivých výrobcov finálnych výrobkov núti stále viac sa zamýšľať nad príčinou vzniku chýb a nepodarkov vo výrobe, znižovania nákladov na výrobu, znižovania zaťažovania životného prostredia ako byť úspešnými na svetových trhoch.

 

titulnaV súčasnosti musí byť každý priemyselný výrobok a súčiastka označená popisom. Často to nie sú len jednoduché písmená, ale aj zložité kódove značky, logá a podobne. Značenie musí byť dostatočne malé a zároveň dobre čitateľné a navyše odolné voči oteru, prípadne voči pôsobeniu rôznych chemických látok.

tit-malyPredstaviť novinky a funkčnosť produktov Siemens PLM Software už tradične býva cieľom "PLM fóra". Ten tohtoročný bol zameraný na zlepšenie práce konštruktérov.

Pozývame vás na Slovensko-Saské hospodárske fórum dňa 23. novembra 2011 v Business Park Dresden. Odborníci, zástupcovia firiem, predstavitelia hospodárstva a politiky budú spoločne diskutovať o aktuálnom vývoji a podmienkach v automobilovom, strojárskom priemysle a v oblasti odpadového hospodárstva na Slovensku a v Sasku. V rámci odborných workshopov sa bude poukazovať na konkrétne možnosti spolupráce medzi saskými a slovenskými podnikmi. Spoločná návšteva saskej firmy a večerná recepcia ukončia toto podujatie, ktoré navštívi aj štátny tajomník ministerstva hospodárstva SR pán Kristián Takáč.

 

titSchopnosť výrobných podnikov byť úspešné a konkurencieschopné si v dnešných podmienkach vyžaduje súčasné zlepšovanie troch základných faktorov: rast pružnosti, zvyšovanie kvality a znižovanie nákladov. Tie procesy a činnosti v podniku, ktoré vykazujú znaky neefektívnosti, je potrebné dôkladne analyzovať a následne nájsť a uplatniť vhodný spôsob či metódu optimalizácie.

 

hreha-titSúčasný trh kladie na technológov vysoké nároky na kvalitu a efektivitu. Nové moderné materiály si vyžadujú špeciálny prístup k obrábaniu a v prevažnej miere sa nedajú obrábať iným spôsobom ako konvenčným. Technológia hydroabrazívneho delenia (AWJ) je jedným z mála nekonvenčných technológii, ktorá je schopná deliť každý známy konštrukčný materiál. Táto technológie je predmetom neustáleho výskumu a vývoja, no aj napriek tomu dosiaľ neexistuje žiadny model on-line riadenia.