Veľtrhy, výstavy, konferencie

titMV dňoch 2.-4. októbra sa na výstavisku Expo Silesia v poľskom meste Sosnowiec uskutočnil piaty ročník medzinárodného veľtrhu obrábacích strojov, nástrojov a obrábacích technológií TOOLEX. Redakcia časopisu Strojárstvo/ Strojírenství na tomto ambicióznom veľtrhu nechýbala.

obr1mPráve v týchto dňoch prebieha na výstavisku BVV v Brne 54. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu. Redakcia časopisu Strojárstvo / Strojírenství vám prináša pohľad na atmosféru veľtrhu formou fotografií.

obr1mSpoločnosť SHM otvorila nové výskumné a vývojové centrum. Nové priestory ponesú meno po profesorovi Standovi Vepřekovi, ktorý svojou dlhoročnou odbornou podporou pomohol spoločnosti dosiahnuť svetovú úroveň v oblasti technológií prípravy PVD nanokompozitných a iných vrstiev.

obr1mTesne pred začiatkom letných dovoleniek pozvala spoločnosť Valk Welding CZ svojich partnerov a zákazníkov na Dni otvorených dverí v technickom stredisku v Mošnove pri Ostrave.

obr1mKoncom mája v Bratislave konal v Bratislave 6. ročník podujatia  Fórum Zväzu slovenských vedecko technických spoločností (ZSVTS), na ktorom sa zúčastnili zástupcovia členských organizácií (ČO) tejto širokej spoločnosti.

obr1mUž viac ako desaťročie pozýva spoločnosť SolidVision užívateľov systémov SolidWorks a SolidCAM na výročné konferencie, kde sú im predstavené najnovšie informácie o týchto softvérových produktoch, o ich plánovaých vylepšeniach a predovšetkým užívateľských skúsenostiach.