Veľtrhy, výstavy, konferencie

ckk1m

Slovenská cestná spoločnosť usporiadala v Bratislave Cestnú konferenciu pod záštitou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Tohtoročná cestná konferencia bola významnou platformou  na informovanie nielen prítomných odborníkov, ale aj  širokej odbornej verejnosti  o súčasnej situácii v cestnom hospodárstve, o postupe výstavby a rozvoji cestnej siete na Slovensku. Pozornosť sa zamerala  aj na výmenu poznatkov týkajúcich sa správy ciest v samosprávnych  krajoch a projektovej prípravy  cestných a diaľničných stavieb.

tecno1mPri príležitosti otvorenia nového areálu usporiadala spoločnosť Tecnotrade obráběcí stroje, s. r. o., pre svojich partnerov deň otvorených dverí spojený s prehliadkou nových priestorov a s prezentáciou produktového portfólia.

obr1mZástupcovia časopisu Strojárstvo/Strojírenství nemohli chýbať ani na Dni otvorených dverí spoločnosti Makino. Makino, s. r. o., predstavilo svojim partnerom obrábacie centrum Makino a81M a obrábacie centrá PS, F a DUO-série.

seco1mV slovenskej premiére sa uskutočnil na pôde Materiálovo- technologickej fakulty STU v Trnave seminár pod názvom Stratégia frézovania. Podujatie zorganizovala slovenská pobočka významného predajcu obrábacieho náradia kovov, spoločnosť Seco Tools SK, s r. o., v Trnave.

obr3m

Spoločnosť Bosch Rexroth udelila spoločnosti TBH Technik, s. r. o., zo Žiliny oficiálny certifikát servisného centra. Pri tejto príležitosti bolo tiež otvorené nové servisné pracovisko slovenského partnera nadnárodného koncernu. Časopis Strojárstvo/Strojírenství bol ako jediné médium pri tom.

 

obr1m
Spoločnosť Pramet Slovakia, spol. s r. o., Žilina zorganizovala pre študentov stredných škôl so strojníckym zameraním v Kysuckom Novom Meste odborný seminár na tému trieskové obrábanie.