Veľtrhy, výstavy, konferencie

dmg-titmLen tri médiá zo Slovenska a Česka sa zúčastnili na Open House organizovanom v nemeckom  Pfrontene globálnou skupinou DMG/ MORI SEIKI. Mesačník Strojárstvo/ Strojírenství bol jediným slovenským médiom na podujatí.

tit-mČeská společnost pro povrchové úpravy zorganizovala v Jihlave 45. ročník celoštátneho aktíva galvanizérov. Aktív nepriniesol len množstvo prednášok a príspevkov, ale aj Valné zhromaždenie ČSPÚ a ocenenia pre tých, ktorí sa zaslúžili o rozvoj odboru.

titDnes (2. februára 2012) sa v Žiline uskutočnilo Medzinárodné podnikateľské fórum Perspektívy zvýšenia konkurencieschopnosti cez rozvoj európskej dopravnej infraštruktúry medzi Slovenskom a Poľskom. Na tomto nádnárodnom podujatí nechýbala ani redakcia časopisu Strojárstvo/Strojírenství.

galvaČeská společnost pro povrchové úpravy organizuje v dňoch 7. a 8. februára 2012 45. ročník celoštátneho aktíva galvanizérov v Jihlave. Ústrednou témou dvojdenných prednášok a diskusií bude využitie nanotechnológie v galvanotechnike, bezkobaltová pasivácia a aktuálne zmeny legislatívnych podmienok v technológiách povrchových úprav.

titNielen pre študentov vysokoškolského štúdia technických smerov bude už onedlho k dispozícii nová učebnica "Špecializované robotické systémy" písomnou a interaktívnou multimediálnou formou. Kniha je primárne určená poslucháčom TU vo Zvolene, TnUAD v Trenčíne a STU Bratislava.

titminV rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2011 (TVaT) sa v Bratislave konala aj Národná konferencia: „Slovensko v európskych a medzinárodných centrách výskumu a vývoja.“ Konferenciu zorganizovalo Ministerstvo školstva, vedy ,výskumu a športu SR v spolupráci so Zväzom slovenských vedeckotechnických  spoločností (ZSVTS) a Centrom vedeckotechnických informácií SR, Bratislava.