Veľtrhy, výstavy, konferencie

dp1mUkázať oblasti a možnosti využitia čiastkových aj komplexných riešení na priemyselných aplikáciách bol hlavným cieľom 5. ročníka dvojdňovej konferencie Digitálny podnik, ktorá sa konala v Žiline.

obr1mVo Vysokých Tatrách sa v dňoch 15. – 17. mája 2012 uskutočnil 3. ročník série medzinárodných vedeckých konferencií „ENERGETIKA 2012“ pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. O jej priebehu vám prinášame reportáž v júnovom vydaní nášho časopisu. Priebežne s týmto podujatím prebehla aj vedecká rozprava - kolokvium ukončeného grantového projektu KEGA č.3-7285-09 s názvom Integrácia obsahu a tvorba vysokoškolskej učebnice „Špecializované robotické systémy“ písomnou, interaktívnou multimediálnou formou pre TU Zvolen, TnUAD Trenčín a STU Bratislava.

obr1m

Práve v týchto dňoch pre vás pripravujeme najobsiahlejšie spravodajstvo z Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Nájdete ho v júnovom vydaní nášho mesačníka.

foto1m

Zväz strojárskeho priemyslu SR (ZSP SR) opäť vyhlásil súťaž pre strojárske firmy. Hodnotiaca komisia Zväzu navrhla oceniť tri spoločnosti za prínosné produkty, ktoré sú vysoko konkurenčné, inovatívne a už dnes nachádzajú svojich zákazníkov, najmä v zahraničí.

h1mV priestoroch Strednej odbornej školy polytechnickej v Nitre vzniklo prvé HTEC vzdelávacie centrum na Slovensku pre programovanie CNC strojov a zariadení. Zriaďovateľom HTEC centra je americká  spoločnosť Haas Automation, ktorá patrí k najväčším svetovým  výrobcom CNC obrábacích strojov.

obr1mUž po štvrtýkrát sa v bratislavskej Inchebe uskutočnil medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB. V tomto roku sa kládol dôraz nielen na vojenskú techniku, ale aj na vybavenie určené pre plnenie špeciálnych úloh súvisiacich s obranou.