Chemický priemysel

cpvRast automobilového odvetvia na Slovensku ťahá so sebou aj slovenskú chémiu. Po štyroch rokoch medziročných poklesov nastal v roku 2017 obrat a tržby odvetvia chémie a farmácie sa medziročne zvýšili o necelých 8 percent. Podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR, zaznamenal chemický a farmaceutický priemysel na Slovensku v roku 2017 tržby vo výške 9,809 mld EUR, oproti 9,103 mld EUR v roku 2016. Priaznivý rastový trend pokračuje aj v tomto roku. Informoval o tom Ing. Roman Karlubík, MBA, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.

chkV dňoch 7. a 8. marca 2018 sa v Hoteli TATRA v Bratislave konalo Nadnárodné stretnutie pracovnej skupiny projektu ChemMultimodal - Transnational Work Group meeting. Hlavným cieľom stretnutia bolo prerokovanie spolupráce a ďalšieho postupu prípravy pilotných projektov, ktorých cieľom je presun cestnej prepravy výrobkov a surovín v chemickom priemysle na železničnú prepravu, s očakávaním pozitívnych environmentálnych a bezpečnostných dopadov. Informovala o tom Silvia Surová, generálna sekretárka Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR (ZCHFP SR).

cfnChemický podnik v Novákoch prestal v nedeľu (10.12.) vyrábať svoje produkty na báze starej ortuťovej elektrolýzy. Spoločnosť Fortischem, a.s., opatrenie realizovala v súlade so zákonom a uloženými opatreniami, informovala v pondelok Anna Vojteková, manažérka pre jej komunikáciu.
"Samotné zastavenie ortuťovej elektrolýzy prebehlo protokolárne pod dohľadom nezávislej odborne spôsobilej osoby a za účasti notára," skonštatovala Vojteková.

scvChemický a farmaceutický priemysel v SR pokračuje v rastovom trende. Podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR zaznamenal za 1. polrok 2017 medziročný nárast tržieb o 8 %. Celkové tržby v odvetví dosiahli za prvých šesť mesiacov tohto roka 4,775 miliardy eur v porovnaní s hodnotou 4,421 miliardy eur v 1. polroku 2016. Informoval o tom prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR Roman Karlubík.

cpsChemický a farmaceutický priemysel na Slovensku zaznamenal, podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR, za prvý štvrťrok 2017 nárast tržieb o 16,6 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Celkové tržby v odvetví tak dosiahli za prvé tri mesiace tohto roka 2,481 mld EUR v porovnaní s 2,127 mld EUR za rok minulý. Darilo sa predovšetkým rafinovaným ropným produktom a výrobkom z gumy a plastov, pokles naopak zaznamenali farmaceutické výrobky. Pod rast odvetvia sa podpísali priaznivé ceny ropy a rastúci automobilový priemysel v SR. Informoval o tom Roman Karlubík, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.

cpsSlovenská chémia aj napriek poklesu tržieb pokračuje v stabilnom rozvoji. Chemické odvetvia a pododvetvia naviazané na automobilky, zaznamenali značné zvýšenie tržieb pri súbežnom medziročnom poklese tržieb chemikov o 2 %. Informoval o tom prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR Roman Karlubík.