cpsSlovenská chémia aj napriek poklesu tržieb pokračuje v stabilnom rozvoji. Chemické odvetvia a pododvetvia naviazané na automobilky, zaznamenali značné zvýšenie tržieb pri súbežnom medziročnom poklese tržieb chemikov o 2 %. Informoval o tom prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR Roman Karlubík.


Celkové tržby slovenských chemických a farmaceutických firiem dosiahli podľa neho v roku 2016, podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR, úroveň 9,103 miliardy eur, oproti 9,327 miliardy eur evidovaným v roku 2015. Najviac sa darilo odvetviu výrobkov z gumy a plastu, ktorého tržby narástli o 11 %, z toho pododvetvie gumy o 14 % a plastov o 8 %. Darilo sa aj náterovým látkam (s 15-% nárastom) a umelým látkam (s 3-% nárastom).
"Kým za nárastom tržieb v menovaných odvetviach stojí zvýšenie výroby áut na Slovensku, ostatné pododvetvia čo sa týka tržieb, stagnovali alebo klesli. Najvýraznejší pokles tržieb je pri farmaceutických výrobkoch a prípravkoch, a to o 13 % a v odvetví rafinovaných ropných produktoch o 14 %. Za poklesom týchto tržieb však stojí predovšetkým pokles, respektíve nízka cena ropy, ktorá sa prejavila aj v jednotkových cenách nadväzujúcich produktov. Dobrou správou je minuloročný rast počtu zamestnancov, a to až o 5 % v porovnaní s rokom 2015," okomentoval vývoj Karlubík.
Dôvodom je podľa neho prílev nových spoločností na Slovensko. "Zvýšenie zamestnanosti sa odrazilo aj na zvýšení priemernej mzdy v porovnaní s rokom 2015, a to až o 4 %. Slovenská chémia a farmácia zaznamenáva od roku 2013 klesajúci trend tržieb. Poukazuje to na dôsledky prepadu cien ropy, nerovnomerný vývoj vo vnútri slovenskej chémie, rastúce daňové a odvodové zaťaženie a na štrukturálne rozdielny vývoj jednotlivých odvetví. Zo zahraničných vplyvov je to negatívny pokles cien ropy a jej produktov, tlak čínskeho chemického priemyslu a sprísňujúca sa legislatíva v EÚ," spresnil Karlubík.
Pripomenul, že priemerná veľkosť podnikov slovenského chemického a farmaceutického priemyslu podľa počtu zamestnancov je asi 150. ŠÚ SR v roku 2015 evidoval podľa Karlubíka v chemickom a farmaceutickom priemysle celkom 278 výrobných podnikov s počtom 20 a viac zamestnancov. Percentuálny nárast predstavuje 3 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
Dodal, že v roku 2016 zamestnávali chemické podniky v SR spolu 42 680 osôb a priemerná mzda dosiahla 1167 eur. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá (amoniak), pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Odvetvie zabezpečuje aj medziprodukty pre ďalšie spracovanie.

Zdroj: TASR