scvChemický a farmaceutický priemysel v SR pokračuje v rastovom trende. Podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR zaznamenal za 1. polrok 2017 medziročný nárast tržieb o 8 %. Celkové tržby v odvetví dosiahli za prvých šesť mesiacov tohto roka 4,775 miliardy eur v porovnaní s hodnotou 4,421 miliardy eur v 1. polroku 2016. Informoval o tom prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR Roman Karlubík.


Podľa jeho informácií darilo sa predovšetkým rafinovaným ropným produktom a výrobkom z gumy a plastov, pokles tržieb sa nezaznamenal v žiadnom odvetví. Pod rast chemického odvetvia sa podpísali priaznivé ceny ropy a rastúci automobilový priemysel v SR. Limitom sú zvyšujúce sa nároky na počty pracovníkov a rastúce mzdové a sociálne náklady na pracovnú silu.
"Od začiatku tohto roka evidujeme sľubný rast slovenskej chémie, čo je po poklesoch v predchádzajúcich rokoch výborný výsledok. Z medzinárodných vplyvov sa pod to podpísali rastúce ceny ropy. To sa odrazilo predovšetkým v odvetví rafinovaných ropných produktov, kde sa polročné tržby medziročne zvýšili až o 23,2 %. Výrobky z gumy a plastov si pripísali rast o 2,2 % a chemikálie a chemické výrobky o 1,2 %. Nárast tržieb je akcelerovaný zvyšovaním výroby áut na Slovensku. Farmaceutické odvetvie ostalo na rovnakých číslach ako pre rokom - zatiaľ bez zmeny. Túto stagnáciu možno pripísať aj zákazu reexportu liekov do zahraničia," konštatoval Karlubík.
Karlubík dodal, že slovenská chémia pokračuje v stabilnom rozvoji a konečne aj rastie. Vďačí za to aj naviazaniu chemických odvetví a pododvetví na automobilky. Slovenská chémia a farmácia ako celok zaznamenávala od roku 2013 klesajúci trend tržieb a až prvý polrok tohto roka znamená obrat v číslach. Chémia je citlivá na kolísanie cien ropy, nerovnomerný vývoj vo vnútri jednotlivých podnikov, rastúce daňové a odvodové zaťaženie a na štrukturálne rozdielny vývoj jednotlivých odvetví. Zo zahraničných vplyvov je to tlak čínskeho chemického priemyslu a prísna legislatíva v EÚ. V budúcnosti môžu odvetviu chýbať aj pracovné sily.
Priemerná veľkosť podnikov chemického a farmaceutického priemyslu v SR podľa počtu zamestnancov je asi 150. ŠÚ SR v 1. polroku 2017 evidoval v chemickom a farmaceutickom priemysle celkom 296 výrobných podnikov s počtom 20 a viac zamestnancov. V tomto období zamestnávali chemické podniky v SR spolu 45 124 osôb.

Zdroj: TASR