titMDokončenia odborných článkov z vydania 10/2013: