Humusoft, s.r.o.

Email: info@humusoft.com
Ulica: Pobřežní 20
PSČ: 18600
Mesto: Praha 8
Štát: Česká republika
Telefón spoločnosti: +420 284 011 730
Fax: +420 284 011 740
Vaša webová stránka: Súčasť Balíka Premium
Činnosť Vašej spoločnosti:
Výhradní zástupce americké firmy MathWorks, Inc. pro Českou republiku a Slovensko. Distribuce a uživatelská podpora software pro vědeckotechnické výpočty a simulaci dynamických systémů - MATLAB® a Simulink®.HUMUSOFT s.r.o. se rovněž podílí na vývoji nadstaveb systému MATLAB®/Simulink®:
  • Real Time Toolbox™ - knihovna pro interaktivní práci v reálném čase
  • Simulink 3D Animation™ (Virtual Reality Toolbox) - zobrazování dynamických modelů v prostředí virtuální reality
  • Real-Time Windows Target™ - spouštění simulačních modelů v reálném čase na platformě PC

Výhradní zástupce švédské firmy COMSOL AB pro Českou republiku, Slovensko, Rusko, Ukrainu, Bělorusko, Ázerbájdžán, Gruzie, Kazachstán, Mongolsko, Arménii, Uzbekistán, Kyrgyzstán, Turkmenistán, Tádžikistán, Moldávie. Distribuce a uživatelská podpora software pro modelování a simulaci fyzikálně-inženýrských úloh na bázi parciálních diferenciálních rovnic - COMSOL Multiphysics®.
Výhradní distributor německé společnosti dSPACE GmbH. Systémy dSPACE, založené na procesorech PowerPC a AMD Opteron jsou určeny k realizaci náročných simulačních experimentů při vývoji řídicích systémů a simulacích hardware-in-the-loop. Spolupráce s prostředím Matlab®/Simulink®.

Vývoj a výroba počítačem řízených modelů pro výuku teorie řízení. Dohoda o celosvětovém prodeji s anglickou společností TecQuipment Ltd.

Vývojové a konzultační činnosti v oblasti řídicí techniky a simulace systémů.
Vývoj a výroba zásuvných karet do PC - sběr dat, analýza obrazu, zpracování signálů a řízení pohonů.
Dodávky vysoce výkonných pracovních stanic HeavyHorse navržených pro optimální výkon při náročných numerických výpočtech.

Humusoft, s.r.o.

International reseller of MathWorks, Inc., U.S.A., for the Czech Republic and Slovakia. Marketing and value added services for technical computing and simulation software MATLAB® and Simulink®.
HUMUSOFT develops the following add-on libraries for MATLAB and Simulink:

  • Real Time Toolbox™ for MATLAB and Simulink - an original solution for real time data acquisition and control from within Simulink environment.
  • Real-Time Windows Target™ - allows you to run Simulink models on a PC in real time, interfacing to real hardware using PC I/O boards.
  • Simulink 3D Animation for MATLAB and Simulink - extends the capabilities of MATLAB and Simulink into the exciting world of virtual reality graphics.

International reseller of COMSOL AB, Sweden, for the Czech Republic, Slovakia, Russia, Ukraine, Belarus, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Mongolia, Armenia, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan a Moldova. Marketing of COMSOL Multiphysics - tool for modeling and simulation of physical phenomena using Partial Differential Equations.

Distributor of dSPACE GmbH, Germany, for the Czech Republic and Slovakia. dSPACE is a leading manufacturer of real-time SW and HW for rapid control prototyping and hardware-in-the-loop simulations used in fast real time control applications in automotive, aerospace and other industrial applications.

Production of computer-controlled scale models for teaching and research in control engineering. The models include Helicopter Model, Ball&Plate Apparatus and Magnetic Levitation Model. Worldwide marketing agreement with TecQuipment Ltd, U.K.

Consulting services
in the field of control engineering and simulation of dynamic systems.
Production of PC data acquisition boards for industrial and laboratory automation.
Production of multi-processor workstations HeavyHorse designed for optimal performance in sophisticated numerical computing.

IČ DPH / DIČ: 40525872
72_img