lmv6. 7. 2012
Liptovsko-mikulášsky výrobca obojstranných lepiacich pások Gergonne Slovensko, s. r. o., plánuje rozšíriť svoje aktivity v Liptovskom Mikuláši vybudovaním výrobno-skladovej haly za 6,2 milióna eur. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť predložila na posúdenie vplyvov investície na životné prostredie (EIA).

"Realizáciou navrhovanej činnosti by tak materská spoločnosť Gergonne Industrie vytvorila v Liptovskom Mikuláši priestor pre rozvoj ďalších 100 pracovných miest (30 v administratíve a 70 vo výrobe) v horizonte troch rokov. Predbežne sa počíta s výrobnou prevádzkou na 3 zmeny," uvádza sa ďalej v zámere.
Účelom navrhovaného zámeru je rozšírenie výroby v prevádzke ako reakcia na narastajúci dopyt po výsledných produktoch. Dispozične je objekt členený na výrobnú, skladovaciu a administratívnu časť. Začiatok výstavby investície sa odhaduje na august 2012 a ukončenie na august 2013.
Gergonne Slovensko, s. r. o., Liptovský Mikuláš vznikla v novembri 2005 pod obchodným menom GPI Slovensko, s. r. o., so sídlom v Bratislave. Predmetom jej činnosti je najmä výroba a spracovanie lepiacich pások a matricovo vysekávaných komponentov z gumy a plastových pien. Spoločnosť vyrába komponenty predovšetkým pre automobilový priemysel.
Zdroj: TASR